Była minister finansów, wiceminister, przez wiele lat odpowiedzialna za przygotowywanie budżetu państwa, członkini Rady Polityki Pieniężnej zmarła w środę w wieku 75 lat, po długiej chorobie.

W 1973 r. podjęła pracę w Sekretariacie Rządowej Komisji Ludnościowej działającej w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W 1986 roku została powołana na stanowisko wicedyrektora w Zespole Zatrudnienia i Dochodów Ludności w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W 1987 r. – w ramach reorganizacji instytucji – została wicedyrektorem w Zespole Systemów Regulacyjnych i Metod Planowania. Stanowisko to zajmowała do momentu rozwiązania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W 1989 roku została mianowana dyrektorem Departamentu Systemu Ekonomicznego w Centralnym Urzędzie Planowania (CUP), a w 1991 r. powołana na stanowisko dyrektora Departamentu Strategii Gospodarczej w CUP. W październiku 1991 r. powierzono jej stanowisko sekretarza stanu w CUP.

W latach 1991-1992 była przewodniczącą 29. sesji Senior Economic Advisers, działającej przy EKG ONZ w Genewie.

Od 1995 roku zatrudniona była w Ministerstwie Finansów, gdzie była kolejno: wiceministrem kierującym przygotowaniem i realizacją budżetu państwa (1995-2001), ministrem finansów (sierpień-październik 2001 r.) i ponownie wiceministrem (2001-2002). W sierpniu 2002 r. powołana na stanowisko sekretarza stanu i równocześnie Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Finansów Publicznych.

Od 1996 roku pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 1975 roku do 1990 roku była Sekretarzem Naukowym Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, a od 1995 r. - członkiem Rady Statystyki.

W latach 2004-2010 była członkinią Rady Polityki Pieniężnej.

Halina Wasilewska-Trenkner opublikowała wiele prac z zakresu demografii, polityki ludnościowej i zagadnień makroekonomicznych, w szczególności dotyczących powiązań problemów demograficznych i gospodarczych. W 2002 roku została uhonorowana nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego, odznaczona została też Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. (PAP)

autor: Marcin Musiał

edytor: Dorota Kazimierczak