Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi czy ośrodki adopcyjne prawidłowo i skutecznie wykonują zadania związane z postępowaniem adopcyjnym - poinformowała PAP w poniedziałek NIK. Izba przy pomocy anonimowych ankiet o funkcjonowanie ośrodków zapyta rodziców adopcyjnych.

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2016 roku w Polsce działało 66 ośrodków adopcyjnych, z których 60 proc. to placówki publiczne. Jak poinformowała NIK powołując się na dane z ministerstwa liczba adopcji krajowych od lat utrzymuje się na poziomie ok. 3 tys. dzieci rocznie. Do adopcji zagranicznych kierowanych jest ok. 300 dzieci.

Izba podkreśla, że obowiązujące od 2012 r. procedury adopcyjne są często oceniane - przez zgłaszających gotowość do przysposobienia - jako nadmiernie skomplikowane.

"NIK rozpoczęła kontrolę, która sprawdzi, czy ośrodki adopcyjne prawidłowo i skutecznie wykonują zadania związane z postępowaniami adopcyjnymi. Na stronie internetowej Izby została zamieszczona ankieta dla rodziców, którzy przysposobili dziecko lub są w trakcie procedury adopcyjnej, bądź też znaleźli się w sytuacji, w której podjęte działania nie zakończyły się adopcją. Udzielone odpowiedzi pomogą kontrolerom w uzyskaniu pełniejszego obrazu badanego zagadnienia" - podała NIK.

Ankietowani są pytani m.in. o długość trwania procesu adopcyjnego, o zapewnienie dyskrecji/intymności w przebiegu procedur oraz o to czy ich zdaniem w procesie adopcyjnym występowały bariery i problemy. Rodzice adopcyjni mogą się także wypowiedzieć co do zagrożenia korupcją w trakcie adopcji oraz wskazać elementy jakie zmieniliby w funkcjonowaniu systemu adopcyjnego ośrodków adopcyjnych.

NIK podkreśla, że ankieta jest anonimowa. Można ją wypełnić przez internet - pod tym adresem.

Ankiety można wypełniać do 31 grudnia 2017 r.