Modlitwom w Domu Kultury Muzułmańskiej przewodniczyli: imam białostockiej gminy wyznaniowej Mirzogolib Radzhabaliev i mufti Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.

Muzułmańskie modlitwy za ojczyznę z okazji Święta Niepodległości odbywają się w Podlaskiem od kilkunastu lat. To powrót do tradycji przedwojennej, kiedy takie modlitwy były obowiązkowe. Ostatnie przed wojną odbyły się w 1938 r.

Polscy wyznawcy islamu to przeważnie Tatarzy, których największe w kraju skupiska są właśnie w województwie podlaskim. U zarania II Rzeczypospolitej istniał Pułk Ułanów Tatarskich, utworzony w 1919 r. z żołnierzy, którzy przeszli do wojsk polskich z armii rosyjskiej. Wziął on udział m.in. w wyprawie kijowskiej i obronie Płocka przed bolszewikami.

Reklama

Po kilku latach został rozformowany, ale część żołnierzy utworzyła oddzielny szwadron w 13. Pułku Ułanów Litewskich, który walczył potem w kampanii wrześniowej 1939 r.

Polscy muzułmanie starają się przypominać o przedstawicielach tej społeczności zasłużonych dla niepodległości Polski. Wśród nich jest np. Aleksander Sulkiewicz (1867-1916), działacz socjalistyczny i niepodległościowy, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. Jego grób znajduje się w wojskowej części Powązek, ma formę mauzoleum w stylu mauretańskim.

"Wyznający islam Tatarzy zawsze uczestniczyli w życiu społecznym RP, zawsze byli i są patriotami" - powiedział PAP mufti Tomasz Miśkiewicz. Podkreślił, że upamiętnienie Dnia Niepodległości to oznaka patriotyzmu, a utożsamianie się z Polską i jej wszystkimi obywatelami jest ważne także dla podtrzymania relacji między ludźmi różnych wyznań.

"Dla nas, jako społeczności muzułmańskiej, jest najważniejsze, żeby w naszej ojczyźnie panował pokój, wzajemny szacunek i tolerancja, żeby każdy mógł spokojnie żyć, uczestniczyć w swoim życiu religijnym, być przede wszystkim dobrym człowiekiem i odpowiadać wspólnie za ojczyznę" - dodał Miśkiewicz.

MZR powstał w 1925 roku w Wilnie, zajmuje się organizacją życia religijnego, ale także oświatą i kulturą środowiska polskich wyznawców islamu.

Na niedzielę okolicznościową akademię z okazji Święta Niepodległości planuje białostocka gmina muzułmańska. W szkole podstawowej nr 28 w Białymstoku, gdzie prowadzone są też lekcje religii muzułmańskiej, zaplanowano m.in. śpiewanie pieśni patriotycznych i referat historyczny.

Dokładna liczba wyznawców islamu w Polsce nie jest znana. Przedstawiciele MZR szacują, że do związku należy ok. 5 tys. osób, przede wszystkim polskich Tatarów. Liczbę wszystkich muzułmanów w kraju szacują na 20-25 tys. osób, wliczając w to cudzoziemców - uchodźców, studentów, dyplomatów i biznesmenów.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk

edytor: Karolina Wichowska