Projektem powołującym Biuro Nadzoru Wewnętrznego, które ma zajmować się nieprawidłowościami w pracy służb podległych MSWiA, PiS chce powołać nową służbę specjalną - ocenił w środę w Sejmie Mirosław Suchoń (N), składając wniosek o odrzucenie projektu.

"Minister chce sobie nadać dodatkowe uprawnienia, które nie wynikają ani z systemu, ani z dotychczasowych rozporządzeń premiera. Tym projektem PiS chce powołać nową służbę specjalną. Po co wam nowa służba specjalna?" - pytał Suchoń.

"Panowie ministrowie (Mariusz) Błaszczak i (Jarosław) Zieliński będą czytali akta, stenogramy z podsłuchów, analizowali dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw, nie tylko w sprawach, gdzie chodzi o funkcjonariuszy" - powiedział poseł Nowoczesnej.

Dodał, że składa też poprawki, które mają "ucywilizować" ten projekt.

Inny poseł tego klubu, Jerzy Meysztowicz powiedział, że ma szereg zastrzeżeń do proponowanych rozwiązań. "Ta ustawa powinna się znaleźć w koszu" - ocenił.