Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił wstrzymania egzekucji jednej z grzywien nałożonych na prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz przez komisję weryfikacyjną ds. reprywatyzacji. O postanowieniu poinformował przewodniczący tej komisji Patryk Jaki.

"Kolejne zwycięstwo komisji weryfikacyjnej. WSA odmawia HGW wstrzymania nakładania grzywien. To kolejne po sądach cywilnych, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, decyzji Urzędu Skarbowego, zwycięstwo komisji weryfikacyjnej. HGW musi płacić" - napisał we wtorek na Twitterze Jaki, który opublikował także sentencję postanowienia WSA z 12 października.

Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk powiedział we wtorek PAP, że WSA odmówił wstrzymania egzekucji grzywny do czasu merytorycznego rozpoznania skargi na tę grzywnę. Chodzi o grzywnę w wysokości trzech tys. zł nałożoną na Gronkiewicz-Waltz w jednej ze spraw rozpatrywanych przez komisję i dotyczącej nieruchomości przy ul. Siennej 29. "Z tego co wiem sama skarga na tę grzywnę, jako taka, merytorycznie ma być rozpoznawana w przyszłym tygodniu" - dodał.

"W uzasadnieniu postanowienia z 12 października WSA uznał, że prezydent miasta, który złożył skargę na nałożoną grzywnę, nie udowodnił w sposób wystarczający, że trzy tys. zł tej grzywny może wpłynąć na budżet miasta" - powiedział Milczarczyk.

Rzecznik ratusza zaznaczył, iż komisja wskazywała na konieczność oddalenia skargi na grzywnę, gdyż nie złożyła go Gronkiewicz-Waltz jako osoba prywatna, tylko jako prezydent Warszawy. Milczarczyk powiedział, że w jego ocenie sam fakt, że WSA rozpatrzył wniosek Gronkiewicz-Waltz oznacza, że "nie zgodził się z argumentacją komisji, iż prezydent Warszawy jest nieuprawnionym podmiotem". "WSA uznał, że to właśnie prezydent miasta w sprawie grzywien odwołuje się jako organ" - dodał.

Członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta mówił niedawno, że komisja dotychczas nałożyła na Gronkiewicz-Waltz łącznie 37 tys. zł grzywien za niestawianie się przed tą komisją. Gronkiewicz-Waltz odmawia stawiennictwa przed komisją jako strona postępowań, argumentując, że komisja jest niekonstytucyjna. We wrześniu komisja oddaliła wnioski Gronkiewicz-Waltz o uchylenie części z tych grzywien. Prezydent odwołuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

15 września Urząd Skarbowy zajął na prywatnym rachunku bankowym Gronkiewicz-Waltz ponad 12 tys. zł; chodzi o grzywny - wraz z odsetkami - jakie nałożyła na nią komisja za niestawiennictwo na czterech rozprawach dotyczących nieruchomości Twarda 8 i 10, Chmielna 70 i Sienna 29.