Minister Szyszko i Komisja Europejska ponownie prezentowali swoje argumenty przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu – tym razem jednak nie przed jednym sędzią, ale piętnastoma. Ostateczna decyzja w kwestii zakazu wycinki i kar finansowych ma zapaść do końca miesiąca.

Komisja Europejska podczas wysłuchania zaapelowała do Trybunału o ukaranie ministra Szyszki karami finansowymi za łamanie zakazu wycinki w Puszczy w trybie pilnym. Zgłosiła również postulat, by klauzula o bezpieczeństwie publicznym, obecnie nadużywana przez Ministra do usprawiedliwiania wyrębu, obowiązywała tylko na głównych drogach w Puszczy łączących miejscowości.

Agata Szafraniuk z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, obecna na wysłuchaniu, mówi: - Po raz pierwszy w historii Trybunał rozstrzygał, jak postąpić wobec kraju, który narusza nakaz tego najważniejszego sądu UE. Nie ulega wątpliwości, że decydując się na dodatkowe wysłuchanie i to przed Wielką Izbą, Trybunał pokazał, że traktuje sprawę Puszczy priorytetowo. - Miejmy nadzieję, że Trybunał zachowa najwyższą ostrożność w tym przypadku i utrzyma zakaz wycinki, by zapobiec utracie tego wyjątkowego lasu. Z prawnego punktu widzenia sytuacja jest bardzo jasna - wycinka w oczywisty sposób narusza unijne prawo ochrony środowiska.
Od wiosny w Puszczy trwa ją intensywne prace leśne, mimo licznych protestów obywateli, a także poważnych wątpliwości prawnych oraz naukowych co do zasadności wycinki. Jak podaje Fundacja Dzika Polska, z najnowszych danych z nadleśnictw wynika, że od stycznia do końca sierpnia wycięto w tym roku ponad 138 tys metrów sześciennych - czyli około 140 tysięcy drzew, w tym dużą część w najstarszych częściach lasu.

Główna rozprawa nt.Puszczy Białowieskiej odbędzie się w Trybunale UE w Luksemburgu 12 grudnia br.Dzisiejsza dotyczyła nakazu tymczasowego.

— Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) 17 października 2017

Dlatego 27 lipca Trybunał wydał decyzję o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, czyli natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej. Trybunał wydaje taki nakaz bardzo rzadko, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, aby uniknąć poważnej i nieodwracalnej szkody.

Minister Szyszko, jako pierwszy w historii UE, zignorował to postanowienie Trybunału. W konsekwencji, podczas wrześniowego wysłuchania stron, Komisja wystąpiła o kary finansowe, mimo iż nigdy wcześniej nie zrobiła tego na tak wczesnym etapie postępowania.
- Trybunał wyda ostateczną decyzję odnośnie środków tymczasowych i kar finansowych najprawdopodobniej jeszcze w październiku. Do końca roku spodziewamy się też rozprawy w sprawie głównej, która będzie dotyczyć konkretnych naruszeń z decyzji Ministra Szyszko z marca 2016 r. - dodaje Szafraniuk.

Źródło:
ClientEarth Prawnicy dla Ziemi