Reklama

Około 20 studentów Uniwersytetu im. Loranda Eoetvoesa (ELTE) oraz Katolickiego Uniwersytetu Petera Pazmanya pod nadzorem swoich wykładowczyń parami przeczytało kluczowe fragmenty „Wesela”, w tym dialog Panny Młodej z Panem Młodym oraz słynną wymianę zdań między Czepcem i dziennikarzem, zaczynającą się od słów „Cóż tam, panie, w polityce?”.

Spotkanie rozpoczęło się od przygotowanej przez jednego ze studentów ostatniego roku studiów magisterskich prezentacji o życiu i twórczości Wyspiańskiego. Zebrani mogli m.in. zobaczyć jego najsłynniejsze obrazy, a także dowiedzieć się, kim były pierwowzory postaci z „Wesela”.

Następnie podzieleni na kilka grup studenci wzięli udział w grze polegającej na dopasowaniu krótkich fragmentów „Wesela” do odpowiednich urywków węgierskiego tłumaczenia dramatu.

Student, który przygotował prezentację, powiedział PAP, że jego mama jest Polką, a on sam zdecydował się na studia polonistyczne, bo bardzo dużo tłumaczy – zarówno pisemnie, jak i ustnie – i przy tej okazji ujawniają się jego braki gramatyczne. „Chciałem doszlifować swój polski” – dodał.

Inna uczestniczka czytania, studentka II roku studiów licencjackich, także pochodząca z polsko-węgierskiej rodziny, powiedziała zaś, że wybrała polonistykę, bo „mówić umiem, ale pisownię mam okropną”. Dla niej, podobnie jak dla wielu innych uczestników, był to pierwszy kontakt z „Weselem”.

Dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Jarosław Bajaczyk powiedział PAP, że na ELTE – gdzie studia mają charakter bardziej językoznawczy - polonistykę studiuje około 50-60 osób, a na uniwersytecie im. Pazmanya – gdzie dominuje profil literaturoznawczy - 15-20.

Jak podkreślił, na obu katedrach pracują polskie lektorki wysłane w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które starają się, by studenci poznawali nie tylko język, ale też polską kulturę i współczesną Polskę.

Dodał, że w zeszłym tygodniu prowadził rozmowy w Debreczynie z dziekanem wydziału humanistycznego, który wyraził zainteresowanie otwarciem polonistycznych studiów licencjackich.

Czytanie odbyło się w Muzeum Etnograficznym, znajdującym się naprzeciwko węgierskiego parlamentu, ze wspólnej inicjatywy Instytutu Polskiego w Budapeszcie i obu katedr polonistyki.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)