Na planowanym na godzinę 12 posiedzeniu rząd dyskutować będzie m.in. nad projektem przyszłorocznego budżetu.

W projekcie, którego wnioskodawcą jest wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki, założono deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. w wysokości 2,7 proc. PKB. Dochody mają wynieść 355,7 mld zł, a wydatki budżetu państwa - 397,2 mld zł. Planowany wzrost gospodarczy to 3,8 proc., poziom bezrobocia ma wynieść 6,4 proc., a średnioroczna inflacja - 2,3 proc.

Zaplanowano ponadto zwiększenie środków m.in. na emerytury i renty, zdrowie i obronność.

Reklama

Proponowany budżet obejmuje również finansowanie m.in. programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, podwyższenia kwoty wolnej od podatku, dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia, programu Mieszkanie Plus, a także programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.

Rząd ma zająć się przygotowanym w resorcie finansów projektem nowelizacji niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. To jedno z rozwiązań, mających prowadzić do uszczelnienia systemu poboru VAT.

Projektowane przepisy zakładają m.in., że szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł zablokować - na okres nie dłuższy niż 72 godziny - konto firmy w razie podejrzenia, że może ona wykorzystać system bankowy lub SKOK do oszustwa podatkowego.

Projekt zakłada także uruchomienie Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR), za pomocą którego instytucje finansowe będą przesyłać do izby rozliczeniowej oraz KAS informacje o rachunkach firm i transakcjach na nich.

Wśród tematów dyskusji na posiedzeniu rządu znajdą się również strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych na lata 2018-2021 oraz plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2018-2020.

Według wcześniejszych zapowiedzi rząd miał się zająć również koncepcją Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma powstać w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów, w powiecie grodziskim. Ostatecznie tego punktu nie ma jednak w porządku obrad. Zgodnie z przyjętym w kwietniu rozporządzeniem w tej sprawie CPK ma być węzłem transportowym opartym na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym oraz kolejowym.

Na zeszłotygodniowym posiedzeniu Rada Ministrów wysłuchała informacji w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ubiegły czwartek koncepcję CPK zaaprobował Komitet Stały Rady Ministrów. (PAP)