"Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu służy dobrze zaplanowanym, uzasadnionym i perspektywicznym przedsięwzięciom, które mają rozwijać polski sport. Mamy wysokie wymagania i projekt Akademii Piłkarskiej Legii je spełnił. Wierzymy, że w ślad za nim pójdą kolejne polskie kluby sportowe, zarówno piłkarskie, jak i inne. Jesteśmy otwarci na wsparcie następnych obiektów, służących szkoleniu dzieci i młodzieży” – powiedział sekretarz stanu

w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski.

Na terenie o wielkości 15 hektarów planowane jest wybudowanie ośmiu pełnowymiarowych boisk z zapleczem szkoleniowo-treningowym. Na budowę ośrodka w Książenicach zostanie przekazane 11 mln zł w latach 2017 i 2018.

"W realizację projektu naszego ośrodka zaangażowanych jest wielu ludzi i instytucji, zarówno w ramach Legii, jak i poza. Wiemy, jak bardzo taka infrastruktura jest potrzebna i doceniamy zaangażowanie wszystkich, którzy wspierają realizację podobnych projektów. Podpisanie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystki to bardzo ważny krok w drodze do realizacji projektu" - ocenił natomiast Tomasz Zahorski, kierujący pracami spółki APL.

Koncepcja budowy ośrodka powstała w oparciu o wizyty w ponad 30 centrach treningowych w całej Europie. Przeprowadzona została analiza ponad 80 projektów technicznych podobnej infrastruktury sportowej, w wyniku której zebrane i wykorzystane zostały najlepsze praktyki zagraniczne. (PAP)