O blisko 44 proc. wzrosła w ciągu roku od referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej liczba Polaków składających wnioski o brytyjski paszport - wynika z danych brytyjskiego urzędu statystycznego.

W okresie 12 miesięcy tuż po referendum w sprawie Brexitu - od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 roku - wnioski o uzyskanie brytyjskiego obywatelstwa złożyło ponad 6,1 tys. Polaków w porównaniu z blisko 4,3 tys. osób rok wcześniej.

To drugi najwyższy wynik roczny od wejścia Polski do UE w 2004 roku. Polacy stanowią największą grupę narodową wśród wnioskodawców z państw unijnych.

W tym samym okresie liczba wniosków składanych przez obywateli wszystkich państw UE wzrosła aż o 80 proc. z 15781 do 28502 podań. Szczególnie wysoki wzrost odnotowano w tzw. grupie UE14, czyli starszych państw członkowskich Wspólnoty, m.in. Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch.

Status obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii po Brexicie jest przedmiotem negocjacji między Londynem a Brukselą.

Zgodnie z propozycją rządu brytyjskiego, konieczna byłaby rejestracja w centralnej bazie danych, która skutkowałaby nadaniem specjalnego statusu "osoby osiedlonej". W porównaniu z obecną sytuacją prawną, obywatele państw UE musieliby także spełniać wymagania finansowe, aby uzyskać zgodę na sprowadzenie członka rodziny spoza Wielkiej Brytanii. Wszystkie prawa i obowiązki rezydentów byłyby zapisane w brytyjskim prawie i mogłyby być egzekwowane z pomocą brytyjskich sądów.

Z kolei zdaniem unijnych negocjatorów wszystkie istniejące prawa powinny zostać dożywotnio zagwarantowane bez zmian i ograniczeń czasowych, a najwyższym sądem właściwym do rozstrzygania sporów powinien pozostać Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

W obliczu niepewności związanej z przedłużającymi się rozmowami pomiędzy W. Brytanią a UE, wiele osób decyduje się na uzyskanie tzw. stałej rezydentury, która gwarantuje wszystkie obecne prawa i jest pierwszym krokiem wymaganym do uzyskania brytyjskiego obywatelstwa. W pierwszym kwartale br. wniosek o potwierdzenie stałej rezydentury złożyło blisko 13 tys. Polaków; w drugim kwartale - ponad 12,4 tys.

Rząd w Londynie zapowiedział jednak, że nie planuje w przyszłości automatycznie honorować tego dokumentu, a jego posiadacze będą musieli przejść przez proponowaną rejestrację online, choć - jak zastrzeżono - może ona zostać dla nich uproszczona. Z kolei przedstawiciele UE domagają się automatycznego uznania tych dokumentów, podkreślając, że nieuzasadnione byłoby wymaganie ponownego składania wniosku.

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii Europejskiej 29 marca i powinna opuścić Wspólnotę do końca marca 2019 roku.

Według najnowszych szacunków w Wielkiej Brytanii mieszka nieco ponad milion Polaków.