Pod koniec lipca prezydent zawetował dwie ustawy: o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak argumentował, nie ma tradycji, by Prokurator Generalny mógł w jakikolwiek sposób ingerować w pracę SN. Dodał, że przygotuje nowe ustawy w tej sprawie. "Mam nadzieję, że przy pomocy ekspertów te ustawy uda się przygotować w ciągu dwóch miesięcy" - podkreślił.

"Szanowny Panie Prezydencie! W odpowiedzi na publicznie złożoną przez Pana Prezydenta deklarację o zamiarze przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych w sprawie projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa, sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych wszystkich szczebli, zorganizowani i działający w formule stałej konferencji o przyjętej nazwie Forum Współpracy Sędziów, zgłaszają gotowość wzięcia udziału w zapowiedzianym przez Pana procesie tworzenia nowych projektów ustaw" - czytamy w liście Forum Współpracy Sędziów do głowy państwa, przekazanym w sobotę PAP przez KRS. Pismo podpisał przewodniczący Prezydium Forum Współpracy Sędziów Bartłomiej Starosta.

W piśmie poinformowano, że "do współpracy na Forum sędziowie zostali delegowani uchwałami zebrań sędziów większości sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, tworząc reprezentatywną dla środowiska sędziowskiego grupę, która chce wziąć udział w debacie na temat reformy sądownictwa w naszym kraju".

Reklama

"Tak samo jak Panu Prezydentowi, środowisku sędziowskiemu bliskie jest należyte ukształtowanie systemu wymiaru sprawiedliwości, który z jednej strony będzie wychodził naprzeciw oczekiwaniom społecznym, z drugiej strony zaś uwzględni konstytucyjne zasady: prawo obywateli do sądu, trójpodziału i równowagi władz, niezawisłości sędziowskiej i nieusuwalności sędziów" - zadeklarowano w liście.

"Jesteśmy świadomi, że praca sędziego jest służbą na rzecz obywateli, która powinna być wykonywana wedle najwyższych standardów wiedzy i kultury prawniczej, przy jednoczesnym normatywnym zagwarantowaniu stabilności i pewności warunków jej pełnienia, a także respektowania wartości określonych w Konstytucji" - czytamy.

"Szanowny Panie Prezydencie, jeszcze raz zgłaszamy gotowość do udziału w wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań legislacyjnych, tym bardziej, że jest to pierwsza możliwość uczestniczenia w tworzeniu przepisów prawnych dotyczących wymiaru sprawiedliwości i chcielibyśmy tę szansę w pełni wykorzystać" - zakończono.

Według KRS w skład powołanego w tym roku Forum wchodzi kilkuset sędziów wybranych w sądach w całej Polsce. Forum to stała konferencja umożliwiająca debatę nad zmianami wymiaru sprawiedliwości.

Kilka dni temu szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówił PAP, że w Kancelarii Prezydenta toczą się prace nad systemową reformą sądownictwa; prezydent Andrzej Duda ma w tym względzie własne pomysły; także osobiście pracuje nad tymi propozycjami. (PAP)