Bankowy Fundusz Gwarancyjny uważa, że prezydencka nowela ustawy ws. wsparcia kredytobiorców sprzyja zapewnieniu stabilności systemu finansowego - poinformował BFG w komunikacie.

"Bankowy Fundusz Gwarancyjny ocenia pozytywnie propozycje zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych" - napisano.

"Stopniowa, dobrowolna restrukturyzacja kredytów walutowych, przy wykorzystaniu środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, na nowych, zaproponowanych w nowelizacji warunkach, powinna sprzyjać zapewnieniu stabilności systemu finansowego. Wdrożenie przedstawionego projektu będzie służyło zbliżeniu oczekiwań kredytobiorców i banków. Pozwoli na uwzględnienie zróżnicowanej sytuacji finansowej kredytobiorców i efektywniejsze wykorzystanie środków od kredytodawców, a także na ograniczenie ryzyka w sektorze bankowym" - dodano.

Wg BFG, projekt ustawy wprowadza rozwiązania mające skłaniać kredytodawców do restrukturyzacji kredytów walutowych poprzez mechanizm motywacji ekonomicznej, które odpowiadają rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie kredytów walutowych z 2 czerwca 2017 r.

Przedstawiony w środę prezydencki projekt ws. wsparcia dla kredytobiorców zakłada utworzenie nowego Funduszu Restrukturyzacyjnego. Maksymalne obciążenie dla banków to 3,2 mld zł rocznie.