Pragnę podziękować panu Prezydentowi za postawę zajętą w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa - napisał w poniedziałek w liście skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda oświadczył, że zdecydował o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS.

Abp. Gądecki podkreślił w liście do prezydenta, że równowaga między trzema władzami, z których każda ma określone kompetencje i zakres odpowiedzialności, jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania demokracji.

Przewodniczący KEP podkreślił, że katolicka nauka społeczna docenia demokrację jako system, który "zapewnia udział obywateli w decyzjach politycznych i rządzonym gwarantuje możliwość wyboru oraz kontrolowania własnych rządów". Zaznaczył, że autentyczna demokracja możliwa jest tylko w państwie prawnym i w oparciu o "poprawną koncepcję osoby ludzkiej".

Reklama

"Zakłada ona spełnienie koniecznych warunków, jakich wymaga zarówno promocja poszczególnych osób - przez wychowanie i formację w duchu prawdziwych ideałów - jak i podmiotowości społeczeństwa, przez tworzenie struktur uczestnictwa oraz współodpowiedzialności" - czytamy w liście.

Abp Gądecki dodał, że "istnieje prawo a nawet obowiązek" reformy systemu sądownictwa w Polsce, bo "obowiązek odpowiadania przez rządzących na potrzeby rządzonych nie oznacza wcale, że reprezentanci wyborców są jedynie biernymi wykonawcami ich żądań". "Kontrola ze strony obywateli nie wyklucza niezbędnej wolności, jaką powinny cieszyć się wybrane przez nich osoby w wypełnianiu powierzonego im mandatu, jeśli chodzi o dążenie do realizacji wyznaczonych sobie godziwych celów" - podkreślił przewodniczący KEP. Dodał, że cele te zależą od "funkcji syntezy i mediacji w obliczu dobra wspólnego, które stanowi jeden z podstawowych i niezbywalnych zadań władzy politycznej".

"Z drugiej zaś strony należy mieć na uwadze to, co powiedział papież Jan Paweł II na temat relacji władzy prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej stwierdzając - w swoim przemówieniu do uczestników kongresu włoskiego Stowarzyszenia Sędziów - że równowaga między tymi trzema władzami, z których każda ma określone kompetencje i zakres odpowiedzialności - tak że jedna nie dominuje nigdy nad drugą - jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania demokracji" - napisał przewodniczący KEP.

Abp Gądecki zauważył, że konstytucje nowoczesnych państw "zazwyczaj gwarantują tej ostatniej władzy niezbędną niezależność w ramach systemu prawnego". "Z tą niezależnością, na płaszczyźnie sumienia winno się jednak wiązać - żywe poczucie sprawiedliwości, zaś w sferze poszukiwania prawdy - niczym niezmącony obiektywizm osądu" - podkreślił arcybiskup poznański.