Posłanki: Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Schmidt zapowiedziały na środowej konferencji prasowej w Sejmie, że Nowoczesna chce, aby rządowy projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego został podczas środowych obrad Sejmu odrzucony w pierwszym czytaniu lub nie był w ogóle procedowany.

Scheuring-Wielgus uważa, że "PiS ma cichy plan, aby jeszcze przed wakacjami przejąć kontrolę nad organizacji pozarządowymi". "Wiemy, że poseł Jarosław Kaczyński bardzo boi się społeczeństwa obywatelskiego, bardzo boi się być w tym społeczeństwie obywatelskim i odgradza się od niego" - podkreśliła.

Posłanka zaznaczyła, że "Narodowy Instytut Wolności ma przejąć organizację finansowania wszystkich ngo-sów, czyli organizacji pożytku społecznego i organizacji pozarządowych".

Reklama

Jej zdaniem, organizację pozarządowe są nawet ważniejsze niż ustawa samorządowa, bo "zajmują się dokładnie tym z czym rząd sobie nie radzi".

Schmidt podkreśliła z kolei, że "PiS się nie kryje pisząc w uzasadnieniu, że Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ma wspierać działania zgodne z linią partii. W uzasadnieniu czytamy, że pilne jest wsparcia organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich, działających w tematyce rodziny czy edukacji historycznej czy patriotycznej" - zauważyła posłanka.

Według niej PiS chce wesprzeć swoje fundacje i organizacje pozarządowe, a zmniejszyć znaczenie działania innych organizacji i fundacji. "Narodowy Instytut Wolności będzie organizacją polityczną. Prezesa Instytutu powołuje premier na pięcioletnią kadencję, radę również jednoosobową będą reprezentować przedstawiciele rządu w większości. De facto Instytut będzie dystrybuował środki zgodnie z linią partii" - podkreśliła Schmidt.

Jak podkreśliła konsultacje ws. projektu były pozorne, a same organizacje pozarządowe apelowały do premier Beaty Szydło o odrzucenie projektu.

Rządowy projekt Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wprowadza nową instytucję, która wspierać ma organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki. Instytut przejmie zadania Departamentu Pożytku Publicznego w MRPiPS - obecnie odpowiedzialnego za III sektor. Projekt powołujący Instytut został przygotowany przez biuro pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego.

Celem projektu - jak podkreślają jego autorzy - jest stworzenie warunków prawnych i instytucjonalnych niezbędnych do powstania instytucji, której wyłącznym zadaniem będzie realizacja programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Według MKiDN wprowadzane projektem zmiany nie pociągają za sobą żadnych nowych zobowiązań, czy też wymogów administracyjno-prawnych, które mogłyby obciążyć lub skrępować działalność organizacji pozarządowych. (PAP)