Działania, które są dotychczas podejmowane w Puszczy Białowieskiej są właściwe, zasadne i wręcz konieczne, by uchronić znajdujący się tam drzewostan przed dalszą destrukcją - powiedział w piątek dziennikarzom w Sejmie rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Premier Beata Szydło, pytana w piątkowym wywiadzie w radiowej Jedynce, czy rząd uzna decyzję UNESCO nakazującą natychmiastowe wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej, odparła, iż "nie ma takiej decyzji UNESCO; to są informacje, które były nieprawdziwymi". "Na sesji UNESCO w Krakowie została podjęta decyzja o przesunięciu tej debaty na przyszły rok, zgodnie z wnioskiem Polski" - przekonywała premier.

O wypowiedź tę był pytany później przez dziennikarzy rzecznik rząd Rafał Bochenek. "Nie ma formalnej decyzji w tej sprawie i to wszystko co miała do powiedzenia w tej sprawie pani premier i w taki sposób to skomentowała. To jest stan faktyczny: rząd polski nie otrzymał formalnie żadnej decyzji, która zostałaby do nas doręczona w tej sprawie. To był zwykły apel" - oświadczył Bochenek.

Dopytywany, czy rząd dostosuje się do decyzji UNESCO, jeśli zostanie ona dostarczona Bochenek stwierdził, że wszelkie działania, które są podejmowane w Puszczy Białowieskiej przez polski rząd poprzez resort środowiska służą ochronie tej puszczy i ratowaniu całego drzewostanu, który się tam znajduje.

"Wszystkie (działania - PAP) odbywają się zgodnie ze sztuką, zgodnie z przepisami, również prawa unijnego. Mamy na to ekspertyzy, mamy na to opinie profesorów, fachowców, którzy zajmują się m.in. kornikiem drukarzem, który bardzo mocno zagraża Puszczy Białowieskiej" - zapewnił rzecznik rządu. "Wszystko jest pod kontrolą, wszystko odbywa się zgodnie ze sztuką" - dodał.

"Stanowisko nasze jest takie, iż te działania, które są dotychczas podejmowane w Puszczy Białowieskiej są właściwe, zasadne i są wręcz konieczne, by uchronić drzewostan, który tam jest przed dalszą destrukcją" - podkreślił Bochenek.

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO wezwał w środę - podczas 41. sesji w Krakowie - polskie władze do natychmiastowego zaprzestania wycinki drzew w najstarszej części Puszczy Białowieskiej. Polska i Białoruś mają także przyjąć misję ekspertów i przygotować raport o stanie zachowania puszczy. Jednocześnie przedłużono czas, który Polska ma na przygotowanie raportu – ma on powstać do grudnia 2018, a nie do lutego przyszłego roku.