Reklama

W piątek w Warszawie odbyły się polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe, w ramach których odbyła się m.in. sesja plenarna z udziałem ministrów obu rządów.

"Polska i Hiszpania mają zbliżone spojrzenie na kwestie dotyczące budowy silnej, skutecznej oraz bliskiej obywatelom Unii Europejskiej; podobne spojrzenie na Brexit, czy jednolity rynek, politykę spójności, czy też politykę bezpieczeństwa" - powiedziała na konferencji po zakończeniu konsultacji premier Szydło.

Wyraziła też satysfakcję ze wzrostu wymiany gospodarczej pomiędzy Polską i Hiszpanią. Zadeklarowała, że oba kraje będą wzmacniać współpracę w dziedzinie polityki obronnej, infrastruktury, rolnictwa, środowiska oraz sportu i edukacji.

Wśród tematów rozmów Szydło i Rajoya pojawiła się także kwestia wspólnego rynku. Polska premier podkreśliła w tym kontekście, że kluczowe powinny być działania na rzecz pogłębiania rynku wewnętrznego i wzmacniania konkurencyjności w całej Unii. "Wyraziliśmy sprzeciw wobec jakichkolwiek barier, stanowiących przeszkodę dla swobody przepływu osób, usług i kapitału. Wyraziliśmy również zaniepokojenie możliwością dopuszczenia przepisów o delegowaniu pracowników do międzynarodowego transportu drogowego" - podkreśliła Szydło.

Jak dodała, Polska i Hiszpanią są zgodne, że priorytetowym celem negocjacji z Wielką Brytanią dotyczących Brexitu, jest ochrona praw obywateli Unii oraz uregulowanie kwestii finansowych.

Szefowa rządu poinformowała, że z premierem Hiszpanii zgodzili się, iż "w obliczu współczesnych zagrożeń priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa". "Stabilizacja sytuacji w południowymi i wschodnim sąsiedztwie UE" - wskazała. "Wspólnie potwierdziliśmy, że naszym pierwszoplanowym zadaniem jest niezwłoczna implementacja postanowień ostatnich szczytów NATO. Nasze państwa opowiadają się za utrzymaniem solidarności i jedności sojuszniczej NATO, jako gwaranta bezpieczeństwa całej wspólnoty Północnoatlantyckiej" - podkreśliła Szydło.

Premier dodała, że Polska docenia zaangażowanie wojskowe Hiszpanii na rzecz wzmocnienia flanki wschodniej oraz hiszpańską aktywność na Południu. Oświadczyła, że Polska i Hiszpania "przywiązują duże znaczenie do walki z terroryzmem i działań globalnych koalicji".

"Wyraziliśmy głębokie zaniepokojenie stałym poziomem napięcia w konflikcie rosyjsko-ukraińskim podkreślając pilną potrzebę jego rozwiązania i szybką, pełną implementację Porozumień Mińskich" - poinformowała Szydło.

Premier Rajoy ocenił, że dwustronne spotkania z Polską są bardzo użyteczne, bo pozwalają na współprace w obronie interesów poszczególnych państw. Rajoy, który w czwartek wieczorem spotkał się z premier na uroczystej kolacji poinformował, że rozmowa dotyczyła przede wszystkim czterech bardzo ważnych kwestii. "To kwestie na temat, których będziemy musieli podejmować ważne decyzje w najbliższym czasie. Mówiliśmy o terroryzmie, o Brexicie, o dyrektywie dotyczącej pracowników delegowanych oraz o wieloletnich ramach finansowych" - podkreślił.

Jak zauważył, terroryzm to jedna z najbardziej niepokojących kwestii dla obywateli w Europie. Przypomniał, że w ostatnim czasie zdarzyło się na naszym kontynencie kilka zamachów terrorystycznych. "Musimy więc przeciwdziałać terroryzmowi; nasze służby bezpieczeństwa, służby wywiadowcze muszą współpracować, zwalczać nielegalne finansowanie terroryzmu, zwalczać propagowanie terroryzmu poprzez internet. Są to priorytety dla obu naszych rządów" - zaznaczył Rajoy.

Szef hiszpańskiego rządu ocenił, że Brexit to jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich lat. Jak mówił, trzeba wypracować przyszłe relacje między Wielką Brytanią, zarówno te z UE, jak i poszczególne stosunki dwustronne z państwami członkowskimi Unii.

Podkreślił, że kolejnym tematem rozmów z Beatą Szydło były stosunki z Rosją. "Tak jak uzgodniła Unia Europejska sankcje pozostają w mocy, dopóki Rosja nie spełni warunków porozumienia z Mińska" - dodał premier Hiszpanii.

Wśród tematów rozmów wymienił też sytuację granic zewnętrznych UE. "Granica wschodnia to domena Polski, natomiast na południu to Hiszpania ma większą wiedze i doświadczenie" - zauważył Rajoy.

Rajoy podkreślił, że w tym roku mija 40. rocznica odnowienia stosunków dyplomatycznych między Polską i Hiszpanią. "Są one nadal bardzo dobre i mam nadzieję, że będzie tak w przyszłości" - dodał Rajoy.