PSL w najbliższych dniach złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, powodem jest „ogrom zaniedbań i niedopełnienia obowiązków”, które wynikają z pełnienia tej funkcji - poinformował w sobotę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef PSL powiedział na konferencji prasowej, że obradująca w sobotę w Warszawie Rada Naczelna PSL "jednogłośnie podjęła decyzję i zobowiązała klub parlamentarny do zgłoszenia wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi (…) z uwagi na ogrom zaniedbań, niedopełnienia obowiązków, które wynikają z pełnienia tej funkcji”.

Kosiniak-Kamysz dodał, że podpisy pod wnioskiem są już zebrane i zostanie on złożony w „najbliższych dniach”, przed rozpoczęciem kolejnego posiedzenia Sejmu.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów - czyli musi za tym opowiedzieć się minimum 231 posłów.