Prezydent Andrzej Duda cieszy się - wśród polityków - największym (62 proc.) zaufaniem społecznym - wynika z sondażu CBOS. Na kolejnych miejscach są: premier Beata Szydło (56 proc.) i Paweł Kukiz (50 proc.). Liderem rankingu nieufności jest szef MON Antoni Macierewicz (52 proc.)

CBOS podkreśla, że w czerwcowym sondażu układ w czołówce rankingu pozostał niezmieniony.

Największym zaufaniem Polaków nadal cieszy się prezydent Andrzej Duda. W czerwcu odnotowano ponowny wzrost zaufania do prezydenta (o 4 punkty procentowe) – obecnie deklaruje je 62 proc. ankietowanych. Nieufność w stosunku do głowy państwa wyraża nieco ponad jedna czwarta respondentów (27 proc.).

Drugie miejsce wśród najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmuje premier Beata Szydło. Zaufanie do szefowej rządu wyraża 56 proc. badanych (wzrost o 3 punkty w porównaniu z majem), a prawie jedna trzecia jej nie ufa (32 proc.). Minimalnie wyższe notowania premier zarejestrowano jedynie w październiku ubiegłego roku.

Na trzeciej pozycji rankingu, lokuje się Paweł Kukiz, któremu ufa co drugi badany (50 proc., wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu z majem), a ponad dwukrotnie mniej osób deklaruje w stosunku do niego nieufność (22 proc.).

Trochę mniejszym zaufaniem cieszy się zajmujący czwarte miejsce w tej klasyfikacji szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Ufa mu 46 proc. ankietowanych, zaś nieufność deklaruje nieco ponad jedna trzecia (34 proc.).

Na piątej pozycji w rankingu polityków cieszących się największym zaufaniem społecznym plasują się w czerwcu ex aequo wicepremier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński – zaufanie do nich wyraża po 41 proc. ankietowanych. Jak zauważa CBOS, o ile w przypadku wicepremiera Morawieckiego zaufanie zdecydowanie przeważa nad nieufnością (15 proc. negatywnych wskazań), o tyle prezes PiS Jarosław Kaczyński, mimo lepszych ocen w czerwcu (wzrost o 5 punktów procentowych), niezmiennie pozostaje politykiem odbieranym kontrowersyjnie – nie ufa mu blisko połowa badanych (46 proc.).

Politykiem traktowanym z największą nieufnością przez Polaków jest niezmiennie Antoni Macierewicz. Po trzech miesiącach krytycznych ocen, oscylujących w granicach 58 proc. – 60 proc. negatywnych wskazań, w czerwcu nieufność w stosunku do szefa MON zmalała i obecnie brak zaufania do niego wyraża nieco ponad połowa ankietowanych (52 proc.).

Drugie miejsce na liście polityków najczęściej budzących nieufność zajmuje prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz szef PO Grzegorz Schetyna. Nie ufa im po 46 proc. badanych.

Trzecie miejsce w rankingu nieufności zajmuje lider Nowoczesnej Ryszard Petru, z 45 proc. negatywnych wskazań.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (325) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face), wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1–8 czerwca 2017 roku, na liczącej 1020 osób, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.