Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz przedstawiła w środę Senatowi sprawozdanie z prac RDS w 2016 r. Wcześniej z prezydium Rady spotkał się marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Zgodnie z ustawą o RDS przedstawia ona sprawozdanie ze swego działania marszałkom Sejmu i Senatu. Według założeń ustawy debata nad sprawozdaniem Rady w obu izbach miała być okazją do przeanalizowania stanu dialogu społecznego w Polsce.

Bochniarz przemawiając w Senacie skupiła się na zmianach w ustawie o RDS, przygotowanych po prawie dwu latach jej funkcjonowania. Przypominała, że mają one wzmocnić rolę wojewódzkich rad dialogu społecznego, ułatwić też funkcjonowanie samej RDS.

Senatorów interesowało, czy w przyszłych uprawnieniach rady znajdzie się m.in. prawo do opiniowania wszystkich projektów ustaw, a nie tylko dokumentów rządowych. Bochniarz mówiła, że w pracach nad projektem, który zostanie przedstawiony prezydentowi, są zapisy o opiniowaniu projektów poselskich, senackich i prezydenckich.

Reklama

Prezydent podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady zapowiedział, że - będąc nieformalnym patronem dialogu społecznego w Polsce - wniesie projekt jako własny.

Bochniarz zaznaczyła, że nawet bez zapisu ustawowego konsultacje były przeprowadzane, np. w przypadku projektów prezydenta. "Nawet prezydent nam wytknął, że jeden z jego projektów opiniowaliśmy kilka miesięcy, mimo że to my zwykle upominaliśmy się ze względu na brak projektów" - powiedziała senatorom.

Powiedziała, że projekt jest jeszcze omawiany w prezydium Rady, ale wiadomo, iż będzie w nim uprawnienie do występowanie do resortu finansów o ogólną interpretację przepisów podatkowych.

Przewodnicząca podkreśliła, że Solidarność opowiada się nadal za powołaniem Rzecznika Dialogu Społecznego, w miejsce dyrektora Biura Rady. Solidarność chce, żeby rzecznik był niezależny od resortu, podczas gdy obecnie dyrektor jest powoływany na wniosek Rady, ale pozostaje w strukturach resortu rodziny i pracy.

Zaznaczyła, że Rada nadal czeka na decyzję marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, by podobną debatę o sprawozdaniu RDS za 2016 r. odbyć też w Izbie Niższej. "Widać, że są sprawy, w których można się jeszcze poprawić" - zaznaczyła.

Rada Dialogu Społecznego została powołana przez prezydenta 22 października 2015 r., stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.