Uważamy Kubę za obiecujący rynek dla eksportu naszych towarów i dla inwestycji, zwłaszcza biorąc pod uwagę proces zmian gospodarczych na Kubie - powiedział szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski, który przebywa tam z wizytą.

Waszczykowski - przebywający drugi dzień na Kubie - powiedział podczas spotkania z tamtejszym ministrem spraw zagranicznych Bruno Rodriguezem, że Region Ameryki Łacińskiej i Karaibów "jest ważnym partnerem w naszym poszukiwaniu równowagi między skupieniem uwagi na Europie a globalnym zaangażowaniem". Jest to pierwsza od ponad 30 lat wizyta szefa polskiej dyplomacji na Kubie.

Minister podkreślił też, że Polska "konsekwentnie wspierała Kubę w przezwyciężaniu barier w rozwoju gospodarczym i społecznym, wynikających z embarga nałożonego przez USA, głosując za rezolucją wzywającą do jego zniesienia na dorocznych sesjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ".

Reklama

Według informacji przekazanych w komunikacie MSZ rozmowy ministrów spraw zagranicznych Polski i Kuby dotyczyły nowej sytuacji geopolitycznej po wyborach w USA, jej konsekwencji dla Europy oraz regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, jak również perspektywy rozwoju współpracy polsko-kubańskiej, w szczególności w dziedzinie gospodarczej, turystycznej, kulturalnej i akademickiej.

"Uważamy Kubę za obiecujący rynek dla eksportu naszych towarów i dla inwestycji, zwłaszcza biorąc pod uwagę proces zmian gospodarczych na Kubie" - powiedział szef polskiej dyplomacji cytowany w komunikacie MSZ.

Ministrowie omówili możliwości rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej, w tym zwiększenia i zróżnicowania polskiego eksportu na Kubę, m.in. o ofertę maszyn rolniczych, żywności, leków, produktów biochemicznych i technologii energetycznych ze źródeł odnawialnych. Nawiązując do regularnie organizowanych od trzech lat polskich misji gospodarczych, minister Waszczykowski zapowiedział kolejną misję polskich przedsiębiorców jesienią tego roku. Ministrowie podpisali Porozumienie o współpracy w dziedzinie turystyki. Parafowano także Umowę o transporcie morskim.

W rozmowach oficjalnych szefowi polskiej dyplomacji towarzyszyli wiceministrowie sportu i turystyki, Jarosław Stawiarski oraz finansów, Piotr Nowak.

Minister Waszczykowski poinformował m.in. o wspólnej ofercie polskiego MSZ i Uniwersytetu Warszawskiego dla dwóch pracowników naukowych Uniwersytetu Hawańskiego. Projekt przewiduje na początku nadchodzącego roku akademickiego pobyty studyjne poświęcone zapoznaniu się z funkcjonowaniem polskich instytucji naukowo-badawczych. W rozmowach została poruszona również kwestia uregulowania kubańskiego zadłużenia wobec Polski.