Rząd na posiedzeniu 6 czerwca zajmie się założeniami do budżetu na 2018 rok - wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

W poniedziałek wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział PAP Biznes, że w projekcie budżetu na 2018 r. zapisany zostanie wzrost PKB o 3,8 proc., a inflacja na poziomie 2,3 proc.

Rząd ponadto zajmie się propozycją wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. oraz propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.