"Biuro Analiz Sejmowych: nie ma ŻADNYCH przeszkód prawnych, by @meysztowicz zasiadał w komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie" - napisał Petru.

Sejm ma wybrać członków komisji w czwartek.

W środę sejmowa komisja ustawodawcza pozytywnie zaopiniowała siedmiu kandydatów do komisji weryfikacyjnej, a negatywnie właśnie kandydata Nowoczesnej. Decyzja ws. Meysztowicza związana była z tym, że poinformował komisję, iż jego bratanek jest stroną postępowania przed sądem o zwrot nieruchomości w stolicy. "To niezręczna sytuacja i dla pana, i pana bratanka; pana udział w komisji może wpłynąć na decyzje organu" - skomentowała to Krystyna Pawłowicz (PiS).

Meysztowicz zapowiedział, że zwróci się do bratanka, by na czas działania komisji wystąpił o zawieszenie postępowania. "Powinien pan honorowo zrezygnować; niech Nowoczesna wystawi nowego kandydata" - oświadczył Andrzej Matusiewicz (PiS). "To decyzja klubu; nie wykluczam tego" - odparł Meysztowicz. Wniósł o wyłączenie go z głosowania w komisji do czasu decyzji klubu. Komisja jednak zaopiniowała go negatywnie.

Nowoczesna wystąpiła do Biura Analiz Sejmowych o opinię w tej sprawie. "Gdyby była ona negatywna, mój klub zgłosi nową kandydaturę" – zapowiedział Meysztowicz.

Powołanie komisji to pokłosie afery reprywatyzacyjnej w stolicy, która głośna stała się latem 2016 r. po ujawnieniu przez "Gazetę Wyborczą" szczegółów sprawy wartej ok. 160 mln zł działki przy Pałacu Kultury i Nauki, pod dawnym adresem Chmielna 70. Na mocy decyzji ratusza z 2012 r. została ona przejęta przez trzy osoby, które nabyły roszczenia od spadkobierców - mimo że odszkodowanie za nią dostał wcześniej jej ostatni przedwojenny właściciel, obywatel Danii. Prokuratorskie zarzuty mają już osoby zaangażowane w zwrot działki, m.in. b. urzędnik ratusza Jakub R. i znany adwokat Robert N. Trwa 175 postępowań prokuratorskich ws. stołecznej reprywatyzacji. (PAP)