Marsz pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego "Od pomnika do pomnika" odbędzie się 27 maja w Warszawie. Przedsięwzięcie, które ma zgromadzić kilka pokoleń Polaków, przypomni zasługi Piłsudskiego jako twórcy państwa polskiego.

"W Roku Józefa Piłsudskiego, uchwalonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zapraszamy na marsz, który ma na celu oddać hołd twórcy państwa polskiego, ale także przypomnieć związki pierwszego marszałka Polski z Warszawą" - powiedział PAP Adam Stefan Lewandowski, przewodniczący stowarzyszenia Pokolenia Niepokornych, współorganizatora wydarzenia.

"Tym przedsięwzięciem pragniemy wyrazić swoje przywiązanie do idei, jakie reprezentował komendant Legionów i do imponderabiliów, którymi żył" - dodaje. "Chcemy także przypomnieć całej Polsce, jak bardzo postać Marszałka wpłynęła na dzieje naszej ojczyzny i jak wpływa nadal" - podkreślił Lewandowski.

Marsz rozpocznie się w sobotę o godz. 16 przed Belwederem, gdzie przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego odbędzie się uroczystość inauguracyjna. Trasa obejmować będzie następnie Aleje Ujazdowskie, pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Uniwersytet Warszawski (od 1935 r. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego) i pomnik komendanta przy placu jego imienia w centrum Warszawy.

Na marszu - jak podają organizatorzy - spodziewanych jest kilka pokoleń Polaków. "Każda generacja rodaków znajduje w osobie Józefa Piłsudskiego coś, co jest dla niej ważne, jest punktem odniesienia. To jest dowód, że takie spotkanie pokoleń piłsudczyków z okazji 150-lecia urodzin Ziuka jest potrzebne. To będzie dowód na to, że myśl Józefa Piłsudskiego jest nadal aktualna" - dodał Lewandowski.

Marsz organizowany jest przez stowarzyszenie Pokolenia Niepokornych wraz ze stowarzyszeniem Solidarność Walcząca, Związkiem Strzeleckim "Strzelec" Rzeczypospolitej Polskiej, Instytutem Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Grupą Historyczną Zgrupowanie "Radosław". Patronat nad wydarzeniem objęli Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Uczczenie marszałka Józefa Piłsudskiego ma związek z przypadającą w 2017 r. 150. rocznicą urodzin - jak zaznaczono w uchwale Sejmu - "niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków".

"Józef Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, utworzenia grupy państw z Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby barierę przeciwko ekspansji sowieckiej Rosji i zabezpieczały niepodległość Polski. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów" - napisano w uchwale.