Komisja Europejska wezwała w środę Polskę do wprowadzenie poprawionych map hałasu i planów walki z nim. Sprawa dotyczy m.in. Lotniska Chopina w Warszawie.

Chodzi o przepisy unijnej dyrektywy dotyczącej hałasu, które wprowadzają m.in. obowiązek stworzenia specjalnych map hałasu i podjęcia działań, które mają go ograniczyć.

"Zarówno Polska, jak i Portugalia muszą wprowadzić poprawione mapy hałasu i plany działania dotyczące hałasu w przypadku kilku aglomeracji, także plany działania dotyczące hałasu przy głównych drogach i liniach kolejowych, a w przypadku Polski dla lotniska w Warszawie. Komisja wezwała do usunięcia uchybień" - podała KE.