Ministrowie finansów G7 na zakończenie szczytu we włoskim Bari wezwali w sobotę rządy i organizacje międzynarodowe o nasilenie współpracy i wymiany informacji w walce z cyberatakami. Apel wystosowano dzień po ataku na sieci teleinformatyczne na świecie.

"Cyberataki stanowią rosnące zagrożenie dla naszych gospodarek i dlatego konieczne są odpowiednie odpowiedzi polityczne" - podkreślono w deklaracji końcowej, ogłoszonej po obradach w regionie Apulia.

W dokumencie zawarto apel do organizacji międzynarodowych i rządów o to, by wspólnie z sektorem prywatnym nasiliły wymianę informacji dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Włoski minister finansów Pier Carlo Padoan na końcowej konferencji prasowej w Bari oświadczył, że wynikiem obrad jest "mocny mandat" do działań na rzecz cyberbezpieczeństwa. Podkreślił, że temat ten zostanie poruszony na obradach przywódców krajów G7 w Taorminie na Sycylii pod koniec maja.

Ponadto w deklaracji ogłoszonej w Bari odnotowano umacnianie się globalnego ożywienia gospodarczego. Jednocześnie jednak ministrowie finansów potęg gospodarczych świata zaznaczyli, że "wzrost pozostaje umiarkowany, a w wielu krajach PKB jest wciąż poniżej swego potencjału".

Zapewnili o swym zaangażowaniu na rzecz współpracy gospodarczej i finansowej oraz zapowiedzieli, że użyją "wszystkich środków polityki monetarnej, budżetowej i strukturalnej, indywidualnie i zbiorowo, by osiągnąć cel silnego, zrównoważonego, stabilnego i włączającego wzrostu".

Ministrowie opowiedzieli się też za "dokonaniem postępów" w sprawie opodatkowania gospodarki cyfrowej (web tax).(PAP)