Dziękuję za państwa aktywność, za to, że tworzycie tutaj społeczeństwo obywatelskie wokół problemów polskich - powiedział w sobotę w Sztokholmie marszałek Senatu Stanisław Karczewski, zwracając się do przedstawicieli szwedzkiej Polonii.
Reklama

Marszałek, który przebywa wraz z delegacją z jednodniową wizytą w Sztokholmie, spotkał się z ambasadorem RP w Szwecji Wiesławem Tarką. Wziął też udział w pikniku z udziałem przedstawicieli Polonii oraz lokalnych społeczności, m.in. Kongresu Polaków, Zrzeszenia Organizacji Polonijnych, Związku Nauczycieli Polskich w Szwecji, harcerzy polskich. Ponadto marszałek Senatu odwiedził dom młodzieży Oratorium Quo Vadis, prowadzony w Sztokholmie przez salezjanów.

Wizyta marszałka ma związek z obchodzonym 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą.

"O Polsce różnie dziś się mówi i ja zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo w tej chwili w dużym stopniu wypaczony obraz Polski jest przedstawiany na Zachodzie. Dlatego bardzo prosimy państwa o to, byście wspierali nas, wspierali Polskę i wpierali więź łączącą z krajem i naszą wspólnotę, wspólnotę polską” – powiedział Karczewski na spotkaniu z przedstawicielami szwedzkiej Polonii.

„Bardzo dziękuję za państwa aktywność, za to, że państwo tworzycie tutaj społeczeństwo obywatelskie, wokół problemów polskich, polonijnych” – dodał.

Po spotkaniu powiedział dziennikarzom, że szwedzka Polonia to grupa około 150 tys. osób, „która przybyła w różnych okresach czasu do Szwecji” i jest bardzo zróżnicowana, jeśli chodzi wiek czy status społeczny. Marszałek Senatu poinformował, że w czasie rozmów z przedstawicielami Polonii rozmawiał o ich problemach. Podkreślił, że głównym tematem była oświata polonijna.

„Warto powiedzieć, że rząd szwedzki wspiera naukę języków mniejszości narodowych, również języka polskiego, za co również chciałbym władzom szwedzkim bardzo podziękować” – powiedział marszałek. Zaznaczył, że obecnie grupa 4,5 tys. dzieci polonijnych uczy się właśnie w tym systemie, finansowanym przez państwo szwedzkie.

„Problemy, jak w każdej organizacji, dotyczą potrzeby większych środków finansowych” – zauważył marszałek Senatu. Zapowiedział, że będzie zabiegał o to, by Senat dysponował większą kwotą przeznaczoną na Polonię.

„Były też prośby, byśmy się częściej spotykali, więcej robili wspólnych konferencji, także dotyczących usprawnienia nauki języka polskiego” – mówił marszałek.

„Rozmawialiśmy także i będziemy rozmawiać o możliwości powrotu, bo coraz częściej Polacy mieszkający za granicą myślą o powrocie do Polski. Jest taka grupa osób, które przechodzą na emeryturę i bardzo chciałaby wrócić do Polski. Łączy się to głównie z trzema sprawami: sentyment – to ta pierwsza. Druga, że jest bezpiecznie w Polsce, a trzecia dotyczy tego, że w tym kraju emerytury są inaczej naliczane niż w Polsce i ich wartość jest inna” – powiedział Karczewski.

Ambasador Wiesław Tarka powiedział dziennikarzom, że szwedzka Polonia składa się przeważnie z osób dobrze wykształconych. „Jest tu dużo lekarzy, prawników, są to osoby bardzo dobrze zintegrowane ze społeczeństwem szwedzkim” – podkreślił. Zaznaczył, że jego zdaniem problemem Polonii w Szwecji jest malejąca liczba osób działających w organizacjach polonijnych.