Literatura w języku białoruskim stanowi tylko 11,7 proc. ogólnej liczby wszystkich publikacji, jakie ukazały się na Białorusi w 2016 roku, i 16,2 proc. nakładu – informuje białoruski państwowy urząd statystyczny Biełstat.

„W języku białoruskim wydano w 2016 roku 1122 książki i broszury nakładem 3,7 mln egzemplarzy. W porównaniu z ubiegłym rokiem nakład zwiększył się o 1,6 proc.” – informuje Biełstat w specjalnym komunikacie wydanym z okazji Dnia Druku, obchodzonego na Białorusi 5 maja. To 11,7 proc. wszystkich wydanych tytułów i 16,2 proc. ogólnego nakładu.

Dla porównania w języku rosyjskim wydano 7,6 tys. książek i broszur (79 proc. tytułów) w nakładzie 17,1 mln egzemplarzy (74 proc. ogólnego nakładu).

Biełstat informuje też, że w języku białoruskim wydawano w minionym roku 141 pism i 181 gazet - co stanowi tylko 20 proc. ogólnego nakładu czasopism.