Według ustaleń sądowych 27 września 2013 roku imam Wielitow podczas modlitwy w meczecie wygłosił mowę, w której usprawiedliwiał działalność jednego z członków zakazanej w Rosji organizacji terrorystycznej Hizb ut-Tahrir.

Obrona Wielitowa zapowiedziała apelację, a sam imam nie przyznał się do winy.

Imam został zatrzymany 11 czerwca 2016 roku po przeszukaniu meczetu i jego domu.

Reklama

Prokuratura wniosła o uznanie Wielitowa za winnego i skazanie go na 3,5 roku pozbawienia wolności. Oprócz tego wnioskowano o 3-letnie pozbawienie imama prawa do prowadzenia działalności religijnej.

Według rosyjskiego kodeksu karnego maksymalną karą za publiczne usprawiedliwianie terroryzmu jest 5 lat pozbawienia wolności. (PAP)