Ponad 28 mln zł ze środków przeznaczonych przez Senat na wspieranie Polonii w 2017 r. zostanie przeznaczonych na edukację, prawie 12,5 mln - na wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych, ok. 12 mln - na kulturę i promocję Polski - poinformowało Biuro Polonijne Kancelarii Senatu.

Dane te przedstawił na wtorkowym posiedzeniu senackiej komisji łączności z Polakami za granicą dyrektor biura polonijnego Kancelarii Senatu Romuald Łanczkowski.

Przypomniał, że decyzja dotycząca przyznania organizacjom środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. zapadła w końcu marca. Wśród beneficjentów są Fundacja Wspólnota Polska, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundacja Wolność i Demokracja i Caritas Polska.

Wśród licznych beneficjentów, którym Senat przyznał środki znalazły się m.in. także Fundacja Dla Polonii, Polska Fundacja Kościuszkowska, Fundacja Pamięci Armii Krajowej Kresy RP, Fundacja na Rzecz Mediów Polskojęzycznych za Granicą W-Z, Fundacja - Międzynarodowy Instytut Edukacji, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, Fundacja Semper Polonia.

Łanczkowski podkreślił, że Prezydium Senatu na posiedzeniu 30 marca rozpatrzyło 647 ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Poinformował, że ze względu na uchybienia formalne lub rachunkowe pozostawiono bez rozpoznania 33 oferty. W najbliższym czasie - zapowiedział - będą podpisywane umowy z oferentami.

Jak poinformował, organizacje ubiegające się o środki na działalność polonijną złożyły w Senacie w sumie 680 wniosków na łączną kwotę blisko 276 mln zł. Budżet na ten cel to w 2017 r. 75 mln zł.

Wnioski o dotacje były przyjmowane w pięciu obszarach tematycznych: edukacja, kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego; wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania; media polonijne; infrastruktura polonijna; a także pomoc charytatywna i socjalna.

Na poszczególne obszary na 2017 r. przeznaczono: prawie 28,5 mln zł - na edukację, prawie 12,5 mln - na wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych, ok. 12 mln - na kulturę i promocję Polski, ponad 7,6 mln - na media polonijne; ponad 11,7 mln - na infrastrukturę. Ponad 2 mln przeznaczono na pomoc charytatywną i socjalną.

Według Łanczkowskiego, rozdysponowano 98 proc. środków, którymi dysponował Senat na opiekę nad Polonią.

Senatorowie zasiadający w komisji łączności zwracali uwagę na konieczność zwiększenia w przyszłości środków przeznaczonych na Polonię, w związku z rosnącymi potrzebami środowiska polonijnego oraz ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i kosztami związanymi z uroczystościami z tej okazji. (PAP)