W poniedziałek na zamku w Kamieniu Śląskim rozpoczęła się trzydniowa konferencja pt. "Wiara - fundament tożsamości". Około 60 duchownych i działaczy mniejszości niemieckiej z kilkunastu państw Europy dyskutować ma o roli wiary i chrześcijaństwa w utrzymaniu tożsamości narodowej. Wykład inauguracyjny wygłosił Hans-Gert Poettering z Fundacji Konrada Adenauera, który podkreślił wartości chrześcijańskie stanowiące fundament Unii Europejskiej.

"Pokój, wolność, sprawiedliwość, miłość bliźniego i szacunek do człowieka, to podstawowe wartości chrześcijańskie, które łączą 500 mln ludzi w Unii Europejskiej. Dziś co siódmy Europejczyk jest członkiem jakiejś mniejszości. Musimy szukać porozumienia z wszystkimi mniejszościami. Zjednoczona Europa bez tych wartości jest nie do wyobrażenia" - powiedział Poettering. Jego zdaniem Unia Europejska jest obecnie jedyną grupą państw korzystających z bogactw, jakie niosą ze sobą mniejszości narodowe i religijne, chroniąc je jednocześnie za pomocą systemu prawa.

Odnosząc się do problemów państw arabskich i żyjących w nich chrześcijan, polityk zachęcał do ich wspierania. "Musimy działać na rzecz żyjących w świecie arabskim chrześcijan nie tylko dlatego, że wyznają tę samą co my wiarę. Także dlatego, że jak już tam zabraknie chrześcijan, upadną podstawy tolerancji" - tłumaczył.

Reklama

W kwestii uchodźców Poettering opowiedział się za przyjęciem osób będących faktycznymi uchodźcami wojennymi lub politycznymi, pod warunkiem, że zgodzą się przestrzegać zasad prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. "Nie jestem za tym, by wszystkie problemy państw afrykańskich, czy arabskich rozwiązywać na terenie Unii Europejskiej, jednak zamykanie oczu na biedę świata jest niechrześcijańskie" - podkreślał.

Konferencja została zorganizowana z okazji jubileuszu 500-lecia Reformacji.