Zgodnie z ustawą w skład komisji wchodzi przewodniczący powoływany i odwoływany przez premiera oraz ośmiu członków w randze sekretarza stanu powoływanych i odwoływanych właśnie przez Sejm. Stąd konieczność unormowania w Regulaminie Sejmu kwestii trybu powoływania osób do komisji weryfikacyjnej - podkreślono w uzasadnieniu do projektu.

Za zmianą w regulaminie Sejmu głosowało 273 posłów, przeciw było 139, od głosu wstrzymało się trzech.

Jarosław Urbaniak (PO) zapowiedział przed głosowaniem, że Platforma będzie przeciwko projektowi zmian regulaminu Sejmu. Jak podkreślił, PO "nie będzie przykładać ręki do zmiany regulaminu, która sankcjonuje niekonstytucyjną ustawę" przewidującą powołanie komisji weryfikacyjnej.

Reklama

Andrzej Matusiewicz (PiS) przekonywał, że zmiany w regulaminie są niezbędne, ponieważ jest w regulaminie jest luka. Jak dodał, w kwestii konstytucyjności ustawy może wypowiedzieć się tylko Trybunał Konstytucyjny.

Krytycznie nt. zmiany regulaminu Sejmu wypowiedzieli się też posłowie PSL Piotr Zgorzelski, Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus oraz Kukiz'15 Tomasz Rzymowski.

Przekonywali, że zapis o tym, iż kandydatów do komisji może zgłaszać grupa co najmniej 35 posłów odbierze możliwość zgłaszania kandydatów przez ich kluby. Zgorzelski zgłosił poprawkę, by ten limit został obniżony do 15 posłów; Sejm poprawkę przyjął.

Ustawę o "szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa", na mocy której powołana ma zostać komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji Sejm uchwalił 10 lutego br. 31 marca podpisał ją prezydent Andrzej Duda.

Zgodnie z ustawą komisja weryfikacyjna będzie mogła np. utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość.

Komisja będzie mogła też uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania. Może też stwierdzić wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, jeśli wywołała nieodwracalne skutki prawne. W takiej sytuacji komisja będzie mogła nałożyć na osobę, która skorzystała na wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej, obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej wartości bezprawnie przejętej nieruchomości.

Komisja będzie miała też prawo wstrzymywania postępowań innych organów (np. sądów) oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych. (PAP)