Egzamin sprawdzający wiedzę matematyczno-przyrodniczą gimnazjalistów przebiegł spokojnie, wszystko odbyło się zgodnie z procedurami - poinformował PAP w czwartek po zakończeniu tej części egzaminu gimnazjalnego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Egzamin rozpoczął się o godz. 9. Uczniowie najpierw dostali blok zadań z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii. Mieli godzinę na jego rozwiązanie.

Następnie była przerwa do godz. 11, po której rozwiązywali zadania z matematyki. Ta część egzaminu trwała półtorej godziny. Uczniowie z dysfunkcjami (np. z dysleksją) mogli mieć przedłużony czas na rozwiązanie obu bloków zadań.

Prace uczniów zostały zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 16 czerwca.

Egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej jest jedną z trzech części egzaminu gimnazjalnego. W środę uczniowie pisali jego pierwszą część - egzamin z wiedzy humanistycznej. W piątek będą pisać trzecią - egzamin ze znajomości języka obcego.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu to będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu.

Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami).