Aktywizacja zawodowa opiekunów osób niepełnosprawnych, większa liczba mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością oraz rozszerzenie zadań asystentów rodziny - proponuje ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej w związku z realizacją programu "Za życiem".

Uchwalona pod koniec zeszłego roku ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", która wprowadziła m.in. jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł z tytułu urodzenia ciężko chorego dziecka, zobowiązała rząd do przyjęcia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Program obowiązuje od tego roku. W środę szefowa MRPiPS przedstawiła kolejny projekt, który wprowadzić ma przewidziane w programie rozwiązania.

Rafalska zaznaczyła podczas spotkania z dziennikarzami, że ministerstwo chce zwiększyć aktywizację zawodową opiekunów osób niepełnosprawnych. "Dużą wagę do tego przywiązujemy, ponieważ opiekunowie osób niepełnosprawnych czasami przez wiele lat są wyłączeni z pracy zawodowej, nie podejmują tej pracy. Powrót na rynek pracy jest dla nich bardzo utrudniony. Chcemy, żeby były szczególne formy wsparcia, adresowane do nich, żeby mieli szansę - po wieloletnim okresie sprawowania opieki nad głęboko niepełnosprawnymi dziećmi - również na aktywność zawodową" - wyjaśniała.

Według informacji resortu opiekunowie osób niepełnosprawnych mieliby m.in. preferencyjne warunki do zakładania działalności gospodarczej. Skorzystać z tego nie mogliby opiekunowie, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Ministerstwo zaproponowało też, aby wesprzeć osoby niepełnosprawne przez rozwój mieszkań chronionych. Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz podkreślił, że obok mieszkań treningowych powstaną mieszkania chronione wspomagane. "Będą służyły tym osobom, które samodzielnie nie są w stanie funkcjonować, które są przygotowywane do samodzielnego życia, ale z dodatkowym wsparciem" - wyjaśniał. Rafalska zapowiedziała, że w pierwszym roku ma być utworzonych 50 takich mieszkań.

Zwróciła uwagę, że resort proponuje także, aby asystent rodziny miał nowe zadania. "Mówiliśmy o tym, że dodatkowe zadania asystenta rodziny to jest szansa na wsparcie dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi" - powiedziała. Chodzi o to, aby asystent rodzin stał się odpowiedzialny za koordynację poradnictwa dla kobiet, które spodziewają się niepełnosprawnego dziecka.

MRPiPS zaproponowało także możliwość utworzenia przez gminy nowej jednostki pomocy społecznej - centrum usług. "W tym centrum usług mogłyby być realizowane usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne" - zaznaczyła Rafalska.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem", który wprowadzić ma te rozwiązania, trafił w zeszłym tygodniu do konsultacji społecznych. (PAP)