Premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier podpisali deklarację warszawską, w której zobowiązują się do współpracy przy wspieraniu innowacji. Stało się to podczas Kongresu Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej, który odbył się wczoraj w Warszawie. Zobowiązują się w niej do wspierania wspólnych przedsięwzięć badawczych i promocji nowoczesnych technologii w regionie.
– Chciałabym, żebyście realizując swoje marzenia, zrealizowali nasze marzenie o bezpieczeństwie regionu – zwróciła się do obecnych na kongresie młodych przedsiębiorców z sektora nowoczesnych technologii premier Beata Szydło.
Organizatorom kongresu udało się ściągnąć wielu ekspertów od innowacji. Byli wśród nich młodzi przedsiębiorcy z regionu, których biznesy odniosły sukces, tj. Michal Pechoucek z Czech, którego firmę Cognitive Security w 2013 r. kupił amerykański potentat Cisco, albo Mikołaj Małaczyński, prezes i współzałożyciel Legimi – spółki oferującej abonamentowy dostęp do e-booków.
Na kongresie wystąpiła także Mariana Mazzucato, autorka głośnej książki „Przedsiębiorcze państwo”, a także wicepremier Mateusz Morawiecki. Podczas wspólnej debaty zgodzili się, że potrzebny jest nowy system, bardziej wynagradzający państwa za ich rolę w procesie powstawania innowacji.
Premier Morawiecki podczas swojego wystąpienia chwalił pomysł opodatkowania robotów. – Nie wyobrażam sobie, żeby pracy było coraz mniej, a właściciele tych robotów byli jedynymi beneficjentami – mówił premier.