Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski spotka się w poniedziałek z ministrem spraw zagranicznych Nigerii Geoffreyem Onyeamą - poinformował PAP MSZ. Ministrowie omówią m.in. kwestie związane walką z terroryzmem oraz z bezpieczeństwem regionalnym.

Szef MSZ Nigerii będzie przebywać w Warszawie z oficjalną wizytą w dn. 26-29 marca. Oprócz spotkania z Waszczykowskim, w ramach wizyty w Warszawie minister Onyeama spotka się także z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem, aby omówić możliwości bliższej współpracy obu krajów w sektorze rolno-spożywczym.

Jak wskazał resort, szefowie MSZ omówią "kluczowe dla wzajemnej współpracy zagadnienia związane z bezpieczeństwem regionalnym w Afryce i na Bliskim Wschodzie oraz w Europie Wschodniej". "Poruszą kwestię walki z terroryzmem oraz współpracy bilateralnej" - dodano.

MSZ przypomniał, że Nigeria jest kluczowym partnerem Polski w Afryce Subsaharyjskiej. W 2013 r. podpisano porozumienie o dialogu strategicznym pomiędzy rządami obu państw. "Pozycja i rola Nigerii, najludniejszego państwa i największej obok RPA gospodarki kontynentu, czynią tę współpracę pożądaną i naturalną" - podkreślono w informacji dla PAP.

Polska należy do członków międzynarodowej koalicji walczącej z tzw. Państwem Islamskim, natomiast Nigeria zmaga się z terrorem Boko Haram. Ten fakt - jak wskazało ministerstwo - sprawia, że oba kraje są naturalnymi sojusznikami w walce z ekstremizmem islamskim, czego konsekwencją jest współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa.

MSZ uważa, że w kontekście kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ wymiana doświadczeń i opinii dotyczących bieżącej sytuacji na kontynencie afrykańskim jest szczególnie cenna, bowiem kwestie afrykańskie stanowią około 70 proc. agendy RB ONZ.