Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło we wtorek projekt ustawy zakładający likwidację abonamentu RTV - poinformował poseł PSL Mieczysław Kasprzak. PSL proponuje, by media publiczne byłyby dotowane z subwencji budżetowych oraz dobrowolnych wpłat.

"Zgodnie z wcześniejszą deklaracją w dniu dzisiejszym składamy projekt znoszący, likwidujący abonament radiowo telewizyjny" - powiedział Kasprzak na konferencji prasowej.

Jak ocenił forma ściągania abonamentu jest obecnie nieskuteczna i według szacunków tylko 6 proc. gospodarstw domowych abonament płaci.

PSL proponuje, żeby Telewizja Polska oraz Polskie Radio byłyby utrzymywane m.in. z dotacji budżetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 750 mln zł, z dobrowolnych wpłat osób fizycznych, obrotu prawami do audycji oraz z reklam i audycji sponsorowanych.

Poseł PSL wyjaśnił, że finansowanie w wysokości 750 mln zł, które proponują ludowcy, to kwota wpływów z tytułu ściągania abonamentu za 2015 rok.

Kasprzak podkreślił, że w projekcie PSL zakłada także abolicję dla osób, które zalegają z opłatami abonamentowymi. "Obywatele czują się zastraszani, nachodzi ich się, sprawdza się, czy mają odbiorniki telewizyjne, po kilku latach wysyła się komorników, to jest bardzo przykre dla wielu ludzi" - mówił.

Jak ocenił Polacy "nie chcą płacić na telewizję", a forma utrzymywania TVP oraz PR z dotacji budżetowej byłaby według posła PSL formą mobilizacji do "lepszej jakości programów, do zabiegania o odbiorców". "Wtedy odbiorcy płaciliby dobrowolnie" - ocenił Kasprzak.

Propozycje dotyczące abonamentu przygotował też resort kultury - projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych ministerstwo przesłało na początku marca do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Poprawienie poboru opłat abonamentowych ma nastąpić dzięki włączeniu dostawców telewizji płatnej (operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych) do procesu rejestracji odbiorników oraz identyfikacji ich użytkowników

Przewidziana w projekcie regulacja przejściowa przewiduje jednokrotne przekazanie Poczcie Polskiej informacji o abonentach telewizji płatnej oraz przekazanie przez dostawców takiej telewizji klientom komunikatu o obowiązku rejestracji odbiornika i uiszczania opłat abonamentowych. Zarazem wprowadzona ma zostać abolicja dla osób zalegających z opłatami abonamentowymi.

Przekazanie danych klientów, którzy zawarli umowy z dostawcami telewizji płatnej przed wejściem w życie ustawy, nie znaczy, że Poczta będzie mogła egzekwować opłaty za ten okres. Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami Poczta Polska będzie mogła egzekwować opłaty abonamentowe wobec takich osób jedynie od dnia wejścia nowelizacji w życie. Jeżeli dokonają one rejestracji w miesiącu, w którym nowelizacja wejdzie w życie, nie poniosą żadnych konsekwencji dotychczasowego nieuiszczania opłat. (PAP)