Kierunek zmian zaproponowanych w projekcie ustawy o metropolii warszawskiej jest słuszny - ocenił w czwartek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Zaznaczył jednocześnie, że projekt na pewno będzie zmieniony i krytycznie ocenił tryb, w jakim trafił on do Sejmu.

"Nie podoba mi się tryb, w jakim ten projekt trafił do Sejmu, bo nie był konsultowany ani między poszczególnymi partiami koalicji, ani zdaje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Ktoś się pospieszył" - powiedział Gowin w radiowej Trójce. Dodał, że autorzy projektu mieli "nadmiar entuzjazmu".

Zaznaczył, że sprawą dyskusyjną jest twierdzenie, że projekt zakłada zmianę granic Warszawy. "To jest projekt, który przewiduje powstanie metropolii warszawskiej. To są dwie różne rzeczy i co do zasady jestem zwolennikiem tworzenia metropolii" - powiedział.

Reklama

Zaznaczył, że podobne propozycje są również w programie Polski Razem, ale warszawscy działacze tego ugrupowania oceniają, że projekt wymaga "solidnego przepracowania". Dodał, że projekt "na pewno będzie zmieniony".

Według złożonego w Sejmie przez PiS projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy stolica stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa (obecne miasto stołeczne Warszawa), składająca się z 18 dzielnic. Zgodnie z propozycją miasto stołeczne Warszawa swoim zasięgiem objąć ma gminę Warszawa oraz 32 okoliczne gminy. Projekt spotkał się z krytyką samorządowców; Rada Warszawy postanowiła zorganizować referendum w tej sprawie.