Do konsultacji społecznych trafiły projekty rozporządzeń MSWiA dotyczące podwyżek dla funkcjonariuszy BOR, Straż Granicznej, Straży Pożarnej i policji. Znalazły się w nich ustalenia z rozmów ze związkami. Konsultacje potrwają do 6 lutego 2017 r.

Podwyżki wynagrodzeń wynikają z przyjętej w połowie 2016 r. ustawy modernizacyjnej. MSWiA poinformowało, że w 2017 r. podwyżki obejmą 150 tys. funkcjonariuszy policji, PSP, SG, BOR oraz 30 tys. pracowników cywilnych tych formacji. Uchwalona przez Sejm ustawa ustanawiająca program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020, zakłada, że do tych służb trafi 9,1 mld zł. Program obejmuje nie tylko podwyżki, ale także inwestycje budowlane, zakup samochodów, sprzętu informatycznego i łączności oraz uzbrojenia.

Z opublikowanych w piątek przez Rządowe Centrum Legislacji projektów rozporządzeń określających wysokość wynagrodzeń funkcjonariuszy policji SG, PSP i BOR wynika, że miesięczne wynagrodzenie w tych służbach w 2017 r. wzrośnie o 253 zł, a z uwzględnieniem nagrody rocznej za rok 2017 (wypłacanej w 2018 r.) - o 274 zł.

Z projektu rozporządzenia dla funkcjonariuszy BOR wynika, że przeciętne uposażenie zasadnicze wg stopnia służbowego wszystkich funkcjonariuszy wzrośnie o 200 zł. Pozostałe kwota uposażenia zasadniczego wzrośnie o 2,25 proc. dla chorążych i o 1 proc. dla pozostałych grup. Jak wskazano wyższe podwyżki dla chorążych mają na celu "zmotywowanie ich do dalszej służby".

Z kolei w Straży Pożarnej nastąpi wzrost dodatku za posiadany stopień o 200 zł miesięcznie dla każdego strażaka. Reszta podwyżki ma być zrealizowana przez wzrost dodatków za służbę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.

W projekcie rozporządzenia dotyczącego funkcjonariuszy policji wskazano, że od 1 stycznia 2017 r. wzrośnie wysokość stawek dodatku za stopień policyjny - o 218 zł. Pozostała część środków przewidzianych w ustawie budżetowej, tj. przeciętnie 35 zł na etat policyjny zostanie przeznaczona na podwyższenie dodatków służbowych policjantów.

W przypadku pograniczników projekt rozporządzenia przewiduje wzrost podstawowego uposażenia o 200 zł, co razem z dodatkiem za wysługę lat (30 zł) spowoduje, że łącznie średnio wynagrodzenie wzrośnie o 230 zł. Pozostała kwota 23 zł z przewidzianej podwyżki ma zostać rozdysponowana w ramach dodatku funkcyjnego i dodatku służbowego.

Do projektów dołączono szczegółowe tabele stawek dodatków miesięcznych dla funkcjonariuszy służb.

"Biorąc pod uwagę, że podwyższone stawki uposażenia będą obowiązywały od 1 stycznia 2017 r. oraz potrzebę niezwłocznego wypłacenia podwyższonych uposażeń zaproponowano, aby przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia" - wskazano w projekcie rozporządzeń.

Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy służb mundurowych i specjalnych stanowi wielokrotność kwoty bazowej.

Projekty przewidują, że mnożnik w PSP wzrośnie z poziomu 2,95 do 3,13, w policji z 3,01 do 3,19, w SG - 3,03 do 3,21, a w BOR z 3,13 do 3,31.(PAP)