Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego złoży zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wstrzymujące połączenie Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - poinformował resort.

We wtorek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie zarządzenia ministra kultury Piotra Glińskiego o połączeniu Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku.

"W związku z informacjami o nieprawomocnym postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oświadcza, że do 31 stycznia, tj. w przeddzień planowanego połączenia gdańskich muzeów, nie doręczono mu odpisu postanowienia, które wstrzymać ma wykonanie zarządzenia o połączeniu. Mimo tak niefortunnego, z punktu widzenia reguł praworządności, trybu działania sądu, który powielił postanowienie wcześniej uchylone, minister informuje, że wstrzymuje wykonanie zarządzenia o połączeniu muzeów. Niezwłocznie złoży również do Naczelnego Sądu Administracyjnego kolejne zażalenie na nieprawomocne postanowienie WSA i będzie oczekiwać na jego rozpatrzenie" - podało MKiDN.

Reklama

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podtrzymał zamiar i wolę połączenia gdańskich placówek.