„Mimo różnic NATO i UE uzupełniają się” - uważają Jean-Claude Juncker, Donald Tusk i Jens Stoltenberg. „Bezpieczeństwo gwarantowane przez NATO umożliwiło to, by UE stała się gwarancją pokoju, zamożności i współpracy gospodarczej na kontynencie” – tłumaczą.

Po stwierdzeniu, że „we wciąż zmieniającym się świecie nie wystarcza autorytet moralny”, autorzy artykułu przypominają wysiłki UE, w tym zaproponowany w ubiegłym miesiącu Europejski Fundusz Obrony, mające pobudzić inwestycje obronne w „celu zażegnywania zewnętrznych zagrożeń” i umożliwienia „adekwatnej odpowiedzi”.

„Potrzeba wspólnego działania – przekonują przywódcy UE i NATO – jest jak nigdy pilna i oczywista”. „Stoimy wobec tych samych wyzwań” – konstatują autorzy, przypominając wspólne działania na Bałkanach, w Afganistanie i u wybrzeży Somali, "mające zapewnić spokój w sąsiednich regionach i w ten sposób chronić nasze kraje”. "Obecnie wobec większego zagrożenia, musimy (jeszcze bardziej) zacieśnić naszą współpracę" - apelują Juncker, Tusk i Stoltenberg.

Te nowe wyzwania to, według autorów artykułu, „wynikający z problemów w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie terroryzm, gotowa lekceważyć prawo międzynarodowe Rosja, kryzysy uchodźców i migrantów oraz cyberataki”.

Po wymienieniu „licznych dziedzin”, w których zintensyfikowana została współpraca UE i NATO, Juncker, Tusk i Stoltenberg podkreślają, że "jest zgoda na połączenie wysiłków w dziedzinie ataków hybrydowych, jeśli ktokolwiek z nas padnie ofiarą takiego zagrożenia”.

Autorzy uznają cyberobronę za „nadzwyczaj ważną, gdyż w gospodarce tak zintegrowanej jak europejska atak na jedno państwo dotyka wszystkich jego sąsiadów”. Wysoko oceniają też wspólne ćwiczenia, w których „jedni uczą się od drugich”.

Ponieważ nasze bezpieczeństwo często zależy od pokoju poza naszymi granicami, „pracujemy z krajami takimi jak Jordania, Tunezja, Maroko oraz Gruzja, Mołdawia i Ukraina (…), aby pomóc im w umocnieniu ich instytucji i przeprowadzaniu reform” – wskazują trzej autorzy, po czym zaznaczają, że „ta współpraca z NATO jest zasadniczym elementem międzynarodowej strategii UE, mającej na celu stworzenie więzi z partnerami na całym świecie i ochronę obywateli na naszym terytorium”.

"Nasze wspólne wysiłki są o wiele skuteczniejsze niż suma indywidualnych działań" - podkreślają politycy. "Współpracując ściślej niż dotychczas, UE i NATO wnoszą zasadniczy wkład w dobrobyt i bezpieczeństwo milionów ludzi, których mamy bronić i którym mamy służyć" - piszą we wspólnym artykule.

Z Paryża Ludwik Lewin (PAP)