Artykuły na temat: "zwolnienie ze składek"

22 maja 2020 r.

Gdy płatnik złoży dwa wnioski o pomoc, ZUS rozpatrzy ten, który jest korzystniejszy