Artykuły na temat: "TTIP" , "finanse"

17 maja 2016 r.

Świetlik: Po TTIP konsumenci będą królikami doświadczalnymi

17 maja 2016 r.

Jędrzej Niklas, Panoptykon: W USA jest słabsza ochrona danych niż w krajach UE

17 maja 2016 r.

Bartosz Kwiatkowski, PwC: PKB Polski wzrośnie, ale to nie pocieszy tych, którzy stracą

17 maja 2016 r.

Traktat ma wypracować mechanizmy, które pozwolą stronom na wzajemne uznanie standardów

17 maja 2016 r.

Prof. Oręziak o TTIP: Pomiędzy USA a Unią Europejską są ogromne rozbieżności interesów

Stworzenie strefy wolnego handlu, zniesienie ceł i innych ograniczeń oraz ujednolicenie przepisów – to główne oficjalne cele negocjowanej od 2013 r. pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi umowy handlowej TTIP. Ma ona ożywić europejską gospodarkę, otworzyć amerykański rynek dla firm z UE, dać nowe miejsca pracy, a wszystko z dbałością o zrównoważony rozwój, czyli z zapewnieniem ochrony praw pracowniczych oraz środowiska.  W przypadku wariantu optymistycznego przyrost PKB ma wynieść 0,5 proc. w UE, a w Polsce ok. 0,2–0,4 proc. Mimo tych zapewnień po obu stronach Atlantyku słychać negatywne opinie o tej umowie. Krytycy TTIP wskazują, że cła są już niskie i dodatkowe ich obniżenie przyniesie małe korzyści. Według nich faktycznym celem umowy jest poszerzenie wpływu korporacji na państwa i na decyzje podejmowane przez demokratyczne władze, m.in. za sprawą mechanizmu ISDS (inwestor przeciwko państwu). Umożliwi on skarżenie krajów przez korporacje do sądu arbitrażowego w sytuacji, gdy zmiana przepisów prawa, korzystna dla obywateli, będzie oznaczać utratę planowanych zysków firm. Wśród obaw wymienia się też: zalanie rynku europejskiego tanią żywnością z USA, obniżenie norm fitosanitarnych, spadek liczby miejsc pracy, zagrożenie bezpieczeństwa danych osobowych i usług publicznych w  sektorach takich jak zdrowie, edukacja czy wodociągi. Klimatowi wokół negocjacji nie pomaga to, że KE nie wyciągnęła lekcji z ACTA i negocjacje są tajne. Dla przeciwników TTIP jest to przykład zamachu na demokrację. Spore zamieszanie i długo oczekiwaną w Polsce dyskusję wywołało ujawnienie przez Greenpeace 248 stron dokumentu będącego zapisem stanu negocjacji w sprawie TTIP z kwietnia 2016 r., a więc jeszcze sprzed ostatniej, 13. rundy. Jest to tekst roboczy, a nie jego ostateczna wersja. O komentarz do kilku wybranych wątków stanowiących treść opublikowanych rozdziałów DGP poprosił ekspertów. Odnieśli się oni też do dokumentu podsumowującego „Tactical State of Play of the TTIP Negotiations – March 2016”, którego pełne tłumaczenie można przeczytać na GazetaPrawna.pl.

17 maja 2016 r.

Wojtalik, IGO: Lokalni dostawcy polegną przy zamówieniach publicznych

17 maja 2016 r.

Współpraca regulacyjna: czarny koń czy koń trojański TTIP?

9 maja 2015 r.

TTIP: Europa nie chce w umowie z USA zasad obowiązujących między kolonizatorami a byłymi koloniami