Artykuły na temat: "odpowiedzialność materialna pracowników"

16 lipca 2009 r.

Zakończenie zatrudnienia powoduje ustanie umowy o wspólnej odpowiedzialności majątkowej

30 października 2008 r.

Pracodawca może żądać odszkodowania w pełnej wysokości, jeżeli szkoda powstanie z winy umyślnej pracownika

30 czerwca 2007 r.

Granice odpowiedzialności materialnej pracownika

7 marca 2007 r.

Jaką odpowiedzialność może ponieść pracownik