Artykuły na temat: "egzekucja administracyjna"

21 września 2020 r.

Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 7 [KOMENTARZ]

27 listopada 2019 r.

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych: Zajęcie rachunku bankowego przez urząd skarbowy lub ZUS [PODCAST]