Gościem Szymona Glonka w „Z pierwszej strony" jest dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Rozmowa dotyczy sytuacji politycznej w Krakowie po wyborach oraz przyszłości miasta. Szymon Glonek pyta o wrażenia po wynikach wyborów, zauważając, że Stowarzyszenie Lepszy Kraków nie zdobyło mandatów. Stanisław Mazur tłumaczy, że decyzja o rezygnacji z ubiegania się o prezydenturę i zawarcie koalicji była trudna, ale miała na celu przeciwdziałanie radykalnym politykom lokalnym. Mówi również, że współpraca z większymi partiami, pozwoli osiągnąć realne zmiany w mieście.

Wtedy, kiedy podejmuje się bardzo trudną decyzję, a to była trudna decyzja o tym, żeby połączyć siły, bo brak tego połączenia mógł skutkować tym, że szerszy plan byłby nierealistyczny. Być może gdyby nie było szerszego planu, w drugiej turze znaleźliby się ci politycy, co do których mam bardzo duże wątpliwości, czy powinni rządzić miastem. I ja tę dyskusję bardzo długo i w sposób uczciwy dyskutowałem z moimi kandydatami do Rady. Wspólnie uzgodniliśmy, że w jest wyższej wartości, a tą wyższą wartością wygranie wyborów i zmiana miasta, która w sposób umiejętny połączy to, co obywatelskie i eksperckie, to wnosi moje środowisko, z tym, co się zwie polityczną sprawczością, która w tej chwili jest po stronie Platformy Obywatelskiej – mówi Stanisław Mazur.