Gościem Szymona Glonka w Obiektywnie o Biznesie jest Ryszard Petru, poseł, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju. W Krakowie, który zyskał miano jednego z najważniejszych ośrodków biznesowych w Polsce i Europie, podczas tegorocznej konferencji ABSL, poruszono tematy związane z rozwojem sektora usług biznesowych, transformacji technologicznej oraz inwestycji.

Nowoczesne usługi biznesowe: klucz do rozwoju

Ryszard Petru zaznaczył, że Polska znajduje się obecnie na innym etapie rozwoju niż kilkanaście lat temu. Wartość dodana w sektorze nowoczesnych usług biznesowych rośnie, co czyni go istotnym elementem gospodarki. Stanowi około 5% PKB kraju, co podkreśla jego znaczenie. Jednakże rozwój musi być zrównoważony. "To nie jest tak, że rząd ma postawić na jeden sektor kosztem drugiego," zauważył Petru, wskazując na konieczność przyjaznego środowiska inwestycyjnego w różnych regionach Polski, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Warszawa.

Zatrudnianie cudzoziemców: wyzwanie i konieczność

Jednym z kluczowych wyzwań jest uproszczenie procedur zatrudniania cudzoziemców. "Procedury nie mogą być nie z tego wieku," stwierdził poseł, podkreślając, że elastyczność w zatrudnianiu jest niezbędna dla dalszego rozwoju sektora. Polska potrzebuje talentów, a obecne bariery biurokratyczne stanowią istotne utrudnienie. Petru opowiedział się za deregulacją i liberalizacją prawa, jednocześnie zachowując bezpieczeństwo narodowe.

Stabilność prawa i minimalna płaca

Petru zwrócił uwagę na znaczenie stabilności prawa, szczególnie prawa gospodarczego, co jest kluczowe dla przyszłych inwestycji. W kontekście płacy minimalnej zauważył, że choć jest ona ważna, nie powinna być głównym mechanizmem budowania bogactwa. "Żaden kraj nie zbudował bogactwa na płacy minimalnej, tylko na produktywności," argumentował, sugerując, że kluczowym czynnikiem jest wydajność pracy.

Sukces gospodarczy Polski: co dalej?

Podczas rozmowy Petru odniósł się również do historycznych sukcesów gospodarczych Polski, zwłaszcza w kontekście 35-lecia od przełomowych wyborów. Choć uznał rozwój Polski za imponujący, zwrócił uwagę, że obecne tempo wzrostu jest niewystarczające. "Nie możemy się podniecać tym, że rośniemy. Europa powinniśmy rosnąć szybciej," stwierdził. Petru zaproponował kilka kluczowych działań:
1. Praworządność: Niezależność sądownictwa i poprawa efektywności systemu.
2. Redukcja deficytu i długu: Zmniejszenie obciążeń finansowych.
3. Deregulacja gospodarki: Ułatwienie działalności gospodarczej.
4. Energetyka: Inwestowanie w tanią, zieloną energię.
5. Zmniejszenie dominacji firm państwowych: Ograniczenie wpływu dużych firm państwowych na rynek.
Inwestycje i ryzyko wojenne

Poseł zwrócił również uwagę na niski poziom inwestycji w stosunku do PKB, który wynosi zaledwie 18%. Zaznaczył, że niezbędne jest zapewnienie stabilnych i przewidywalnych warunków dla inwestorów. W tym kontekście nadmierna retoryka wojenna jest, jego zdaniem, szkodliwa, ponieważ hamuje długoterminowe inwestycje. "Apeluję o to, żeby przestać straszyć, skupić się na działaniach, które dają komfort Polakom," podkreślił.

Przyszłość handlu w niedziele

Na koniec rozmowy poruszył temat handlu w niedziele, który jest jednym z jego flagowych tematów. Zaznaczył, że obecne przepisy są nieefektywne i prowadzą do marnowania żywności. Petru zaproponował kompromisowe rozwiązania, takie jak wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu.