W ostatnim siedemnastym odcinku cyklu podcastów „Świat bankowości polskiej oczyma Krzysztofa Pietraszkiewicza” Szymon Glonek zadaje pytania, które pojawiły się w komentarzach internautów pod poprzednimi odcinkami. Krzysztof Pietraszkiewicz odnosi się do zagadnień tajemnicy bankowej, interesów osób oszczędzających czy upolitycznienia banków.

Tajemnica bankowa

Pamiętam z literatury dotyczącej rynku niemieckiego, gdzie ustawodawca, kształtując relacje pomiędzy urzędami skarbowymi a bankami i klientami, zapisał wręcz w preambule do ustawy, że urzędy Skarbowe muszą pamiętać o tym, że banki i ich klientów łączy szczególny stosunek. Relacje oparte na zaufaniu, dlatego, nawet jeśli urzędy skarbowe sięgają do danych objętych tajemnicą bankową, czasami muszą sięgać, to muszą pamiętać o tym, żeby zachować i postępować w odpowiedniej procedurze. Tajemnica bankowa ma ogromne znaczenie zarówno dla osób prywatnych, jak i dla podmiotów gospodarczych. Jeśli jest odpowiedni sposób oprzyrządowana, w odpowiedni sposób jest zabezpieczona, wtedy można liczyć na to, że zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy powierzą swoje oszczędności, a także pewne tajemnice handlowe i bankowe – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz.

Budowanie skłonności do oszczędzania

Trzymanie jakieś większej ilości pieniędzy w skarpecie czy tam w jakimś materacu jest po prostu mało sensowne, jest niebezpieczne. Ważne jest to, żebyśmy zrozumieli jako społeczeństwo, że budowa skłonności do oszczędzania, szczególnie długoterminowego, ma ogromne znaczenie dla naszych rodzin, dla naszych firm, ale także dla całego społeczeństwa. Przywołuję to sformułowanie prezydenta Mościckiego, który stwierdzał, że dobrobyt każdego społeczeństwa musi być oparty na solidnej skale, jaką jest oszczędzanie. I tu może jeszcze jedna refleksja. Myślę, że tu nie chodzi tylko o oszczędzanie pieniędzy. Ja chętnie rozwijam, to zagadnienie także na inne pola. Wspominałem tutaj w czasie naszych spotkań o ogromnym zagrożeniu egzystencji, a więc ważne jest oszczędzanie energii, oszczędzanie wody, oszczędzanie lasów oszczędzanie różnych dóbr, które nadmiernie eksploatowane w szybkim tempie przyspieszają degradację kuli ziemskiej. To jest najważniejsze wyzwanie, powstało bardzo wiele ciekawych prac związanych z ekonomią umiaru – dodaje Pietraszkiewicz.

Krzysztof Pietraszkiewicz podkreśla, że wyrażane opinie i uwagi są jego prywatnymi spostrzeżeniami. Aktualne stanowiska i opinie Związku Banków Polskich są prezentowane przez obecny zarząd.