Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Barbara Stępień, Dyrektorka Komunikacji Korporacyjnej L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Branża kosmetyczna jest branżą dóbr szybko zbywalnych. Wpływ na to, co się dzieje z kosmetykiem, po stronie użytkowania, czyli po stronie konsumenta, jest duży. Co my jako branża możemy zrobić, żeby ten wpływ minimalizować? Mówiąc o tym, jaki branże mają wpływ na środowisko, to myślimy zawsze pod tym kątem. Cała historia zaczyna się już od etapu pozyskiwania surowców i składników. Tutaj zwracamy uwagę na takie tematy jak ochrona bioróżnorodności, jak ochrona terenów zielonych. Walka z wylesianiem i szukanie takich składników, które są dostępne, a nie ma konieczności zdobywania kolejnych obszarów pod uprawy. To jest oczywiście cały proces produkcji, cały proces tworzenia formuł. Jak sobie wyobrazimy skalę i tutaj znowu nawiązuje do tego, że są to dobra masowe i są to dobra szybko zbywalne, to, jaka jest cząsteczka szamponu, to ma potem wpływ na zużycie wody w milionach domów w trakcie używania szamponu – mówi Barbara Stępień.

Patrzymy na to, czy nasi dostawcy godnie wynagradzają pracowników, czy przestrzegają praw człowieka, czy nie zatrudniają dzieci. To jest też wpływ na to, jak możemy poprawić jakość życia osób w krajach rozwijających się – dodaje Stępień.