Gościem w podcaście „DGP Talk: Obiektywnie o Biznesie” jest dr Monika Sady, kierownik Zespołu ds. Rozwoju Społecznego i Ekologicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członkini Kapituły II edycji Konkursu „Liderzy ESG” zorganizowanego przez GPW, NN Investment Partners oraz PwC Polska.

Raportowanie niefinansowe w praktyce

- Najbardziej wiarygodne będą raporty niefinansowe, które są poddawane audytom zewnętrznym i które są tworzone razem z organizacjami międzynarodowymi i firmami specjalizującym się w tego typu badaniach. Z drugiej strony wiarygodność takich raportów podnoszą też konsultacje społeczne – mówi dr Monika Sady, kierownik Zespołu ds. Rozwoju Społecznego i Ekologicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członkini Kapituły II edycji Konkursu „Liderzy ESG”.

Jak wyjaśnia, konsultacje społeczne w zakresie raportów niefinansowych, oznaczają tworzenie tych raportów we współpracy z interesariuszami. – To włączanie w konsultacje zarówno interesariuszy wewnętrznych - pracowników, członków zarządu, inwestorów, informowanie ich na każdym etapie, jak wyglądają przedstawione wskaźniki i dane - jak i konsultowanie pierwszej wersji raportu z interesariuszami zewnętrznymi, czyli z dostawcami, z klientami i ze społecznością lokalną – tłumaczy dr Monika Sady.