Gościem Dominiki Pietrzyk w podcaście „DGP Talk: Obiektywnie o Biznesie” jest Anna Danylczenko z Fundacji Grunt od Nowa.

Rolnictwo regenaratywne alternatywą dla upraw konwencjonalnych

- Rolnictwo regeneratywne to koncepcja, która jest pewnego rodzaju powrotem do respektowania praw przyrody. W tej chwili ze względu na to, że mamy możliwość wykorzystania wielu narzędzi pomiarowych, nowych technologii, jesteśmy w stanie monitorować prawa przyrody i w pewnym sensie znacznie lepiej je wykorzystać. Tak naprawdę jest to zestaw praktyk, który koncentruje się w takim samym stopniu na uzyskaniu wysokich wyników plonowania jak i na zachowaniu potencjału przyrodniczego i respektowaniu ekosystemu – mówi Anna Danylczenko, fundatorka Fundacji Grunt od Nowa.

Jak dodaje, rolnictwo regeneratywne różni się od konwencjonalnego tym, że rolnictwo konwencjonalne w pierwszej kolejności koncentruje się na maksymalizacji plonów, zaś rolnictwo regeneratywne skupia się bardziej na tym, aby odnowić potencjał naturalny środowiska glebowego.

- Pierwszą praktyką stosowaną w rolnictwie regeneratywnym wszędzie na świecie jest brak orki. W Polsce dołożona została praktyka wapnowania, czyli regulacji odczynu gleby, bo mamy gleby, które z reguły są glebami zakwaszonymi. Odczyn, zaraz po ilości wody niezbędnej do wzrostu roślin, jest w Polsce określany jako drugi czynnik plonotwórczy, ze względu na to, że odczyn reguluje możliwość przyswajania składników pokarmowych oraz determinuje możliwość wzrostu zachowania harmonii w życiu mikrobiologicznym gleby. Kolejną praktyką jest stosowanie całorocznej pokrywy zielonej. (…) Inna praktyka to obniżenie dawek nawozowych i użycia środków chemicznych – wyjaśnia Anna Danylczenko.

- Po kilku, kilkunastu latach gospodarstwa regeneratywne radzą sobie znacznie lepiej niż te prowadzone w sposób konwencjonalny bez dbałości o odtwarzanie próchnicy glebowej. Są w stanie obronić się przed konsekwencjami suszy znacznie lepiej niż rolnicy prowadzący uprawy stricte konwencjonalne – podkreśla.

Fundacja Grunt od Nowa zdobyła nagrodę diamentową w kategorii program edukacyjny w konkursie Liderzy ESG za inicjatywę „Akademia Rolnika Regeneratywnego”.